Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Zdjęcie ilustracyjne
Uroczystość wręczenia tytułów Ambasadora UMK - Toruń, 14 czerwca 2015 fot. Andrzej Romański

Zarządzeniem nr 5 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2015 roku ustanowiono wyróżnienie – tytuł honorowego Ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł Ambasadora może otrzymać osoba, która jest absolwentem Uniwersytetu lub Akademii Medycznej w Bydgoszczy, odniosła znaczące sukcesy w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej i promuje Uniwersytet w swojej codziennej działalności, przy czym nie jest pracownikiem Uniwersytetu.

19 lutego 2015 podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tytuł Ambasadora przyznano 12 zasłużonym absolwentom naszej Uczelni:

14 czerwca 2015 podczas uroczystego posiedzenia Senatu UMK pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu tytułem Ambasadora wyróżniono 7 absolwentów:

19 lutego 2016 roku tytuł nadano 8 zasłużonym absolwentom UMK:

19 lutego 2017 odznaczono 6 ambasadorów:

19 lutego 2018 odznaczono 3 ambasadorów:

19 lutego 2019 tytuł nadano 2 absolwentom:

19 lutego 2020 tytuł ambasadora otrzymało 5 absolwentów:

19 lutego 2022 tytuł nadano 2 absolwentom:

19 lutego 2023 tytuł ambasadora otrzymał:

Sylwetki Ambasadorów UMK

pozostałe wiadomości