KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Piotr Hofmański

Absolwent prawa 1978
Doktor nauk prawnych 1981

Profesor dr hab. nauk prawnych
Sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Ambasador UMK, 19 lutego 2016

Urodził się 6 marca 1956 r. w Poznaniu.  Stusdia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji  UMK ukończhł w 1978 r. najpierw pracował w Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Słupsku, a od 1979 na macierzystej uczelni w Zakładzie Postępowania Karnego, następnie przeniósł się na Uniwersytet Śląski w Katowicach, dodatkowo pracował także w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, potem na Uniwersytecie w Białymstoku oarz filii UW w tym mieście. W Białymstoku był też sędzią Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Najwyższego w Izbie Karnej. Kieruje   Katedrą Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (obecnie urlopowany).

Obecnie jest Sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego w Izbie Odwoławczej w Hadze.

Jest bardzo aktywny zawodowo – wykładał w Polsce i zagranica, brał i nadal bierze udział w pracach szeregu komisji, redakcji pism branżowych, ciał eksperckich i towarzystw, m.in. był członkiem grupy ekspertów Komitetu Problematyki Przestępczości Rady Europy, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Komitetu Doradczego ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości, Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. W roku 2000 odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Kierował kilkoma międzynarodowymi projewktami badawczymi: Wykorzystanie w procesie karnym dowodów pozyskanych poza procesem karnym (2013-2015), Europejski nakaz aresztownia i jego implementacja w państwach członkowskich Unii Europejskiej (2004-2006), Governmental Policy and Rule of Law (1994-1996).

pozostałe wiadomości