KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Zdjęcie ilustracyjne

Tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznawany jest przez Senat UMK i uroczyście wręczany przez Rektora w dniu inauguracji nowego roku akademickiego. Tytuły Najlepszego Absolwenta Wydziału UMK przyznawane są przez Rady Wydziałów i wręczane przez Dziekanów podczas dyplomatoriów. Tytuł może otrzymać absolwent wyróżniający się osiągnięciami na polu naukowym, zawodowym, społecznym i/lub artystycznym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci i Absolwentki w roku akademickim 2020/2021

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2020/2021 mgr inż. Alicji Tymczewskiej. Na Wydziale Chemii laureatka ukończyła studia inżynierskie na kierunku chemia i technologia żywności oraz studia drugiego stopnia na kierunku chemia, uzyskując średnią ocen 4,92.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2019/2020

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2019/2020 Hubertowi Jóźwiakowi, absolwentowi fizyki (s2) 2020 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały również wyróżnienia swoim najlepszym absolwentom.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2018/2019

Tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 przyznano Leszkowi Dąbrowskiemu, absolwentowi turystyki i rekreacji 2019 na Wydziale Nauk o Ziemi. Prezentujemy również sylwetki Najlepszych Absolwentów na poszczególnych Wydziałach.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2017/2018

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2017/2018 Hubertowi Jóźwiakowi, absolwentowi fizyki (s1) 2018 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały również wyróżnienia swoim najlepszym absolwentom.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2016/2017

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017 Julii Szczerbińskiej, absolwentce konserwacji i restauracji dzieł sztuki (s2) 2017 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały wyróżnienia swoim najlepszym absolwentom.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2015/2016

Tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2015/2016 przyznano Joannie Simińskiej, absolwentce ratownictwa medycznego 2016 na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały również 15 wyróżnień swoim najlepszym absolwentom.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 tytułem Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został uhonorowany Piotr Ablewski, absolwent informatyki stosowanej 2015 z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Wyróżnienia wydziałowe otrzymało 15 osób.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsza Absolwentka UMK 2013/2014

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014 Patrycji Mindykowskiej, absolwentce konserwacji i restauracji dzieł sztuki 2014 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2012/2013

W roku akademickim 2012/2013 Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Stanisławowi Kośmińskiemu, absolwentowi rzeźby (s2) 2013 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

więcej informacji

Archiwum