Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Zdjęcie ilustracyjne

Tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznawany jest przez Senat UMK i uroczyście wręczany przez Rektora w dniu inauguracji nowego roku akademickiego.

Tytuły Najlepszego Absolwenta Wydziału UMK przyznawane są przez dziekanów kandydatom wybranym przez komisje wydziałowe po zasięgnięciu opinii rad dziekańskich.

Tytuł może otrzymać absolwent wyróżniający się osiągnięciami na polu naukowym, zawodowym, społecznym i/lub artystycznym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci i Absolwentki w roku akademickim 2022/2023

Najlepszą absolwentką UMK w minionym roku akademickim została mgr inż. Katarzyna Pianka, która studia stacjonarne II stopnia na kierunku chemia ukończyła ze średnią 4,93. W 2023 r. obroniła pracę magisterską zatytułowaną "Wielofunkcyjne membrany fluoropolimerowe z kontrolowanymi właściwościami powierzchni".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci i Absolwentki w roku akademickim 2021/2022

Najlepszą Absolwentką UMK w minionym roku akademickim została lek. Klaudyna Grzelakowska, która studia na kierunku lekarskim w Collegium Medicum ukończyła ze średnią 4,63. Trzykrotnie była laureatką stypendium rektora UMK dla najlepszych studentów, a w roku akademickim 2021/2022 otrzymała stypendium ministra edukacji  i nauki za znaczące osiągnięcia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci i Absolwentki w roku akademickim 2020/2021

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2020/2021 mgr inż. Alicji Tymczewskiej. Na Wydziale Chemii laureatka ukończyła studia inżynierskie na kierunku chemia i technologia żywności oraz studia drugiego stopnia na kierunku chemia, uzyskując średnią ocen 4,92.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2019/2020

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2019/2020 Hubertowi Jóźwiakowi, absolwentowi fizyki (s2) 2020 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały również wyróżnienia swoim najlepszym absolwentom.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2018/2019

Tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 przyznano Leszkowi Dąbrowskiemu, absolwentowi turystyki i rekreacji 2019 na Wydziale Nauk o Ziemi. Prezentujemy również sylwetki Najlepszych Absolwentów na poszczególnych Wydziałach.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2017/2018

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2017/2018 Hubertowi Jóźwiakowi, absolwentowi fizyki (s1) 2018 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały również wyróżnienia swoim najlepszym absolwentom.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2016/2017

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017 Julii Szczerbińskiej, absolwentce konserwacji i restauracji dzieł sztuki (s2) 2017 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały wyróżnienia swoim najlepszym absolwentom.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2015/2016

Tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2015/2016 przyznano Joannie Simińskiej, absolwentce ratownictwa medycznego 2016 na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały również 15 wyróżnień swoim najlepszym absolwentom.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 tytułem Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został uhonorowany Piotr Ablewski, absolwent informatyki stosowanej 2015 z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Wyróżnienia wydziałowe otrzymało 15 osób.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsza Absolwentka UMK 2013/2014

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014 Patrycji Mindykowskiej, absolwentce konserwacji i restauracji dzieł sztuki 2014 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi Absolwenci UMK 2012/2013

W roku akademickim 2012/2013 Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Stanisławowi Kośmińskiemu, absolwentowi rzeźby (s2) 2013 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

więcej informacji

Archiwum