Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznawany jest przez Senat UMK i uroczyście wręczany przez Rektora w dniu inauguracji nowego roku akademickiego.

Tytuły Najlepszego Absolwenta Wydziału UMK przyznawane są przez dziekanów kandydatom wybranym przez komisje wydziałowe po zasięgnięciu opinii rad dziekańskich.

Tytuł może otrzymać absolwent wyróżniający się osiągnięciami na polu naukowym, zawodowym, społecznym i/lub artystycznym.

pozostałe wiadomości