KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznawany jest przez Senat UMK i uroczyście wręczany przez Rektora w dniu inauguracji nowego roku akademickiego. Tytuły Najlepszego Absolwenta Wydziału UMK przyznawane są przez Rady Wydziałów i wręczane przez Dziekanów podczas dyplomatoriów. Tytuł może otrzymać absolwent wyróżniający się osiągnięciami na polu naukowym, zawodowym, społecznym i/lub artystycznym.

pozostałe wiadomości