Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci UMK 2012/2013

Zdjęcie ilustracyjne
Wręczenie tytułu Najlepszego Absolwenta UMK Stanisławowi Kośmińskiemu - Aula UMK, 1 października 2013 fot. Andrzej Romański

W roku akademickim 2012/2013 Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Stanisławowi Kośmińskiemu, absolwentowi rzeźby (s2) 2013 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Stanisław Kośmiński

Absolwent rzeźby 2013
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Stanisław Kośmiński ukończył studia jednolite magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych (kierunek: rzeźba), uzyskując za cały okres studiów średnią 4,78. Z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre. Studiuje również teologię na Wydziale Teologicznym UMK, a na Wydziale Sztuk Pięknych UMK rozpoczął studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych. 

Za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymał liczne stypendia i nagrody m.in. Stypendium Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego, Stypendium Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej, a także I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na wykonanie projektu statuetki wręczanej przez Prezydenta RP najlepszym firmom w corocznym Konkursie o nagrodę Gospodarcza prezydenta RP", II nagrodę w ogólnopolskim Biennale Rzeźby w Drewnie dla uczniów szkół plastycznych oraz nagrodę prof. Adolfa Ryszki. 

Stanisław Kośmiński jest autorem kilku indywidualnych wystaw swoich rzeźb, a także wystawy kolekcjonerskiej poświęconej zabytkowym obrazkom świętym.

Laureat brał udział w licznych konkursach: ogólnopolskich i zagranicznych na projekt statuetki Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Pro arte" oraz na projekt Medalu Marii Grzegorzewskiej. Uczestniczył również  w plenerze medalierskim na Litwie, gdzie zrealizował 3 prace medalierskie w gipsie poświęcone sześćsetnej rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Jest autorem statuetki wręczanej honorowym profesorom UMK oraz statuetki-nagrody dla zwycięzców Półmaratonu św. Mikołajów w kategorii absolwentów UMK. Sam też biega i startuje w maratonach.

pozostałe wiadomości