Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci UMK 2016/2017

Zdjęcie ilustracyjne
Najlepsza Absolwentka UMK 2017 - Julia Szczerbińska z MJ Rektorem Andrzejem Tretynem fot. Andrzej Romański

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017 Julii Szczerbińskiej, absolwentce konserwacji i restauracji dzieł sztuki (s2) 2017 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Rady poszczególnych Wydziałów przyznały wyróżnienia swoim najlepszym absolwentom.

Najlepsi Absolwenci na Wydziałach

W roku akademickim 2016/2017 najlepszymi absolwentami na Wydziałach zostali:


Julia Szczerbińska

Absolwenta konserwacji i restauracji dzieł sztuki 2017
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Pani mgr Julia Szczerbińska w dniu 21 czerwca 2017 roku obroniła pracę magisterską na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, uzyskując tytuł zawodowy magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki (ze średną ocen 4,52 za cały okres studiów).

Absolwentka jest autorką bardzo wysoko ocenionej teoretycznej pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Basiul pt. Matka Boska Toszecka jako przykład naśladownictwa insbruckiego obrazu Łukasza Cranacha Starszego "Maria z Dzieciątkiem" – badania techniki i technologii obrazu. Jednocześnie mgr Julia Szczerbińska doskonale zrealizowała dyplomową pracę konserwatorską, która dotyczyła malowideł ściennych w klasztorze w Kcyni. Praca została wykonana pod kierunkiem dr. Solidy Lima i dr. hab. Roberta Rogala, prof. UMK. Z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego Julia Szczerbińska uzyskała oceny bardzo dobre.

Na uwagę zasługuje niezwykle bogaty dorobek naukowo-badawczy laureatki, który powstał jeszcze w czasie studiów. Uczestniczyła wówczas w wielu sympozjach, szkoleniach, konferencjach, które miały miejsce zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbyła m.in. praktyki w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ) przy Muzeum Narodowym w Krakowie oraz brała udział w kursie Roger van der Weyden i Hiszpania organizowanym w Muzeum Prado w Madrycie. W latach 2012-2013 przez dwa semestry odbywała studia w Institute of Chemical Technology (Praga, Czechy) w ramach programu Erasmus.

W trakcie studiów na Wydziale Sztuk Pięknych Julia Szczerbińska studiowała jednocześnie na Wydziale Chemii, uzyskując licencjat w 2014 roku. Temat pracy licencjackiej laureatki był związany z problematyką konserwacji dzieł sztuki: Membrany w konserwacji obrazów na podłożu płóciennym (napisana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Kujawskiego, prof. UMK).


Renata Badowiec

Absolwentka prawa 2017
na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Renata Badowiec w 2017 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracę magisterską z zakresu postępowania karnego pt. Związanie sądu karnego orzeczeniem sądu cywilnego napisała pod kierunkiem dr hab. Arkadiusza Lacha, prof. UMK.

Renata Badowiec brała aktywny udział w konferencjach naukowych o statusie krajowym. Jest również autorką kilku publikacji, a także jednym z redaktorów naukowych monografii pt. „Praca-Rodzina-Praca", stanowiącej pokłosie XI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji. Renata Badowiec przez cały okres studiów otrzymywała stypendium Rektora za wyniki w nauce, a w roku akademickim 2016/2017 uzyskała także stypendium Prezydenta Miasta Torunia w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego. W roku akademickim 2015/2016 zdobyła tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Prawa i Administracji. W latach 2015 – 2017 była wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji.

W październiku 2017 r. rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMK.


Michał Dahl

Absolwent stosunków międzynarodowych 2017
na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Mgr Michał Dahl ukończył studia I stopnia na kierunku studia wschodnie, których część odbył w Uniwersytecie Hacettepe w Ankarze oraz Uniwersytecie Bahçeşehir w Stambule. Jest także absolwentem studiów licencjackich z politologii, które zrealizował w Uniwersytecie Południowego Oregonu w Stanach Zjednoczonych. W czerwcu 2017 roku ukończył stosunki międzynarodowe (specjalizacja dyplomatyczno-konsularna) na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Jest autorem wysoko ocenianej pracy magisterskiej zatytułowanej Polityczne aspekty relacji Stanów Zjednoczonych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej podczas pierwszej kadencji Baracka Obamy na stanowisku prezydenta (2009-2013), napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Romana Bäckera.

Podczas studiów Pan Michał Dahl wielokrotnie uczestniczył w konferencjach naukowych o statusie krajowym i międzynarodowym. Jest także redaktorem naukowym kilku monografii wieloautorskich i autorem kilkunastu rozdziałów opublikowanych w monograficznych pracach zbiorowych oraz czasopismach punktowanych. Absolwent odbył kilka staży w instytutach badawczych i jednostkach administracyjnych, m.in. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie, Centrum Studiów Amerykańskich w Stambule i Biurze Promocji i Informacji Amerykańskiej Marynarki Wojennej w Honolulu (Hawaje). Wraz z dr. Sean'em McEnroe kierował także projektem badawczym poświęconym partycypacji Indian w wyborach prezydenckich w USA (2016).

Pan Michał Dahl jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Towarzystwa Azji i Pacyfiku oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. W latach 2014-2016 sprawował funkcję Prezesa Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych USA, a następnie Koła Naukowego Spraw Zagranicznych (2016-2017). Kierował także pracami Koła Narodów Zjednoczonych, działającego przy Uniwersytecie Południowego Oregonu (2015-2016), następnie zostając jego Opiekunem Honorowym. W okresie studiów współtworzył m.in. następujące wydarzenia: Ogólnopolski Zjazd Studentów Stosunków Międzynarodowych (organizator i sekretarz naukowy), IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki (współorganizator), II Międzynarodowe Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu" (sekretarz), X Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna (sekretarz), czy Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Is there a New Middle East? Reshaping of the geopolitical situation in the region" (sekretarz). Podczas studiów w Stanach Zjednoczonych aktywnie popularyzował wiedzę o Polsce, regionie i Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, np. poprzez regularne udzielanie wywiadów lokalnym mediom (m.in. stacji radiowej KSKQ oraz telewizji RVTV).

Zainteresowania badawcze mgr. Dahla obejmują zagadnienia takie jak: geopolityka kontynentu azjatyckiego, rywalizacja mocarstw na obszarze Azji i Pacyfiku, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii, bezpieczeństwo na obszarze Bliskiego Wschodu, polityka wewnętrzna i zagraniczna Turcji, prawo konstytucyjne oraz komparatystyka prawnicza.

Aktywność naukowa i organizacyjna Absolwenta została wielokrotnie doceniona w toku studiów I i II stopnia, m.in. poprzez przyznanie mu Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, stypendium Prezydenta Miasta Torunia, tytułu Najlepszego Studenta Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, stypendium Rektora za wyniki w nauce, czy nagrody Prezydenta Uniwersytetu Południowego Oregonu dla Najlepszych Studentów.

W październiku 2017 rozpoczął  studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce, uzyskując pierwsze miejsce na liście przyjętych kandydatów. Jego dysertacja doktorska powstaje pod kierunkiem dr. hab. Pawła Hanczewskiego.


Leszek Dąbrowski

Absolwent studiów miejskich 2017
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Pan Leszek Dąbrowski studia I stopnia ukończył na kierunku studia miejskie z wynikiem ogólnym 4,93. Aktualnie jest studentem studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk o Ziemi. Pracę licencjacką pt. Mapowanie sektorów kreatywnych w przestrzeni toruńskiej Starówki dla projektu GEN-Y City napisał pod kierunkiem dr Stefanii Środy-Murawskiej z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego WNOZI.

W roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017 był stypendystą JM Rektora, otrzymując stypendium dla najlepszych studentów. W podanych latach był również stypendystą Prezydenta Miasta Torunia. W 2016 roku uzyskał stypendium Santander Universidades dla 20 najlepszych studentów UMK za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności uniwersyteckiej, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz szczególne osiągnięcia naukowe.

Od maja 2015 r. pełni funkcję prezesa Studenckiego Koła Naukowego Rozwoju Miast i Gospodarki Przestrzennej (SKNRMiGP) działającego przy Wydziale Nauk o Ziemi. Brał udział w organizacji wielu konferencji, m.in.: „Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych", „Miasto w badaniach i praktyce", „Man-City-Nature".

Czynnie uczestniczył w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz jest zaangażowany we współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Współautor wielu publikacji naukowych z zakresu turystyki i sektora kultury. Współautor referatów:

  • „Klasa kreatywna – mieć, czy nie mieć?" na konferencji organizowanej przez Urząd Miasta Torunia pt. „Ludzie. Przestrzeń. Narzędzia. 3 wymiary rewitalizacji",
  • „University students and the Old Town" na spotkaniu inauguracyjnym projektu "Kick off meeting" w ramach projektu Urbact "Gen-Y City",
  • „Foreigners in Poland in the students' opinion – evolution of attitudes and opinions" na międzynarodowej konferencji „Quo Vadis Europe" w Nowym Mieście Lubawskim (w ramach projektu "Dokąd zmierzasz Europo?...").,
  • „Premises for research on the role of culture in the development of small cities – a case study of Poland" – na 20th International Colloquium on Regional Sciences.

Zainteresowania naukowe Pana Leszka dotyczą szeroko rozumianej geografii społeczno-ekonomicznej, jak i turystyki, rozwoju regionalnego, sektora kultury, czy przemysłów kreatywnych.

Prywatnie pasjonat gitarowych brzmień, zagorzały fan piłki nożnej, entuzjasta miast i wszystkiego, co z nimi związane.


Karolina Jurkiewicz

Absolwentka filologii germańskiej 2017
na Wydziale Filologicznym UMK

Pani Karolina Jurkiewicz należała zawsze do najaktywniejszych uczestników zajęć zarówno na studiach 1. jak i 2. stopnia. Przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Małgorzaty Klentak-Zabłockiej wysoko ocenioną pracę magisterską poświęconą konstrukcji postaci męskich w wybranych nowelach Stefana Zweiga.

Uczestniczyła w międzynarodowym seminarium badawczym zorganizowanym w Katedrze Filologii Germańskiej w listopadzie 2016 r., występując z referatem dotyczącym tej tematyki. W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 wzięła  udział w koordynowanym przez dr hab. Klentak-Zabłocką międzynarodowym projekcie „Literaturübersetzung im deutsch-polnischen Kulturdialog – Tadeusz Różewicz in der Übersetzung ins Deutsche", zorganizowanym przez Collegium Polonicum i Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach we współpracy z kilkunastoma uczelniami z Polski i Niemiec. Wykazała się w trakcie tej współpracy samodzielnością, pracowitością i pomysłowością, ale i umiejętnością efektywnej pracy zespołowej (opracowanie przekładu fragmentów korespondencji – obecnie w dyspozycji Archiwum Karla Dedeciusa) – oraz multimedialnej prezentacji o wybranych przekładach wierszy Różewicza, którą zaprezentowała podczas polsko-niemieckich warsztatów w czerwcu 2016 r. w Słubicach.

W styczniu 2017 r. uczestniczyła w projekcie  Erasmus+ „ImTeaM4EU" – polegającym na praktycznej współpracy z niemieckimi szkołami (przygotowanie lekcji dla uczniów z Europaschulen w Nadrenii Północnej- Westfalii). Ponadto w trakcie studiów Pani Karolina Jurkiewicz uczestniczyła w pracach teatrologicznego studenckiego koła naukowego.

W ostatnim semestrze studiów wygrała grant na jednodniowe szkolenie w zakresie tłumaczeń medycznych FreeLING organizowane w Warszawie.


Anna Maria Laskowska

Absolwentka finansów i rachunkowości 2017
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Pani mgr Anna Laskowska w dniu 26 czerwca 2017 roku obroniła pracę magisterską na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, uzyskując tytuł zawodowy magistra finansów i rachunkowości (ze średnią ocen 4,96 za cały okres studiów).

Absolwentka uzyskała Tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu 2015/2016, stypendium Santander Universidades dla 20 najlepszych studentów UMK za szczególne osiągnięcia naukowe i na rzecz społeczności uniwersyteckiej, stypendium Prezydenta Torunia 2014/2015 i 2015/2016 oraz wyższe stypendium naukowe Rektora UMK po każdym roku studiów.

Pani mgr Anna Laskowska udzielała się także w życiu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Prowadziła Studenckie Koło Giełdowe na stanowisku Prezesa oraz była Wiceprzewodniczącą Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego UMK.

Na uwagę zasługuje niezwykle bogaty dorobek naukowo-badawczy laureatki, który powstał jeszcze w czasie studiów. Uczestniczyła wówczas w wielu konferencjach naukowych i kongresach finansowych. Na swoim koncie ma 7 publikacji naukowych. Została laureatką Akademii Menadżera Zrównoważonego Rozwoju za najlepszy projekt "Bioróżnorodności Biznes" oraz alumnem XI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.

Zainteresowania naukowe Pani Anny to rynek kapitałowy, zrównoważony rozwój i inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Plany zawodowe wiąże z rodzimym Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu – od października 2017 roku rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Prywatnie entuzjastka ekologii, wycieczek górskich, twórczości Fiodora Dostojewskiego i muzyki Dire Straits.


Wiktor Łachmański

Absolwent fizyki technicznej 2017
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Najlepszym absolwentem Wydziału w roku akademickim 2016/2017 został mgr inż. Wiktor Łachmański – Uchwała  Rady Wydziału FAiIS Nr 132/09/16/17 z dnia 13 września 2017 r.

Pan Wiktor Łachmański ukończył studia na kierunku fizyka techniczna, specjalizując się w zakresie optoelektroniki oraz mikroelektroniki. Praca magisterska pt. Weryfikacja eksperymentalna przydatności nowatorskich materiałów o strukturze jednoskośnej, granatu i perowskitu do detekcji promieniowania jonizującego, pisana pod opieką prof. Winicjusza Drozdowskiego, była podsumowaniem dotychczasowej działalności naukowej w zakresie materiałów scyntylacyjnych.

Działalność ta została odzwierciedlona przede wszystkim w trzech publikacjach: X-ray Scintillation in Lead Halide Perovskite Crystals (Scientific Reports 6), Preliminary Assessment of Lu2Y2Al2O9:Pr (LuYAM:Pr) as a Potential Scintillator (Radiation Measurements 93), A Deeper Insight into (Lu,Y)AG:Pr Scintillator Crystals (IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 169). Ponadto pan Wiktor uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych oraz brał udział w międzynarodowej akcji FAST (Fast Advanced Scintillator Timing), zainicjowanej przez naukowców CERN w Genewie, mającej na celu opracowanie niezwykle szybkiego scyntylatora dla potrzeb diagnostyki medycznej. W ramach akcji wygłosił referat w Wilnie (Litwa) oraz przedstawił poster w Aachen (Niemcy). Osiągnięcia zostały docenione przez MNiSW (stypendium ministra za rok akademicki 2015/2016), Rektora UMK (zespołowa nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe w 2016 roku) oraz Dziekana WFAiIS UMK (wyróżnienie Dziekana za osiągnięcia naukowe w roku 2015/2016). Pan Wiktor angażował się również w działalność Koła Naukowego Studentów Fizyki oraz działania organizacyjne Wydziału, prowadził też działalność popularyzatorską.

Informacje na Wydziałowej stronie www


Sebastian Nowak

Absolwent archeologii 2017
na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Mgr Sebastian Nowak, absolwent kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. 29 czerwca 2017 obronił wysoko ocenioną pracę magisterską pt. Czechman – zapomniany element XVIII-wiecznego polskiego ubioru narodowego w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, przygotowaną pod opieką naukową dr hab. Małgorzaty Grupy, prof. UMK.

W trakcie studiów współpracował z Pracownią Dokumentacji i Konserwacji Instytutu Archeologii UMK realizując prace konserwatorskie zabytków archeologicznych pozyskanych na stanowiskach w Polsce i za granicą. Uczestniczył w licznych konferencjach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, odbył 14-to miesięczną praktykę zawodową w zakresie archeologicznych badań terenowych, 3-miesięczny staż w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, uczestniczył też w warsztatach, szkoleniach i akcjach promujących Uniwersytet i Wydział. Pełnił liczne funkcje w strukturach Wydziału Nauk Historycznych, m.in.: wieloletnią funkcję prezesa Międzywydziałowego Koła Naukowego Bioarcheologii, funkcję wiceprzewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej (4 kadencje), reprezentanta studentów w Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia (1 kadencja), a także delegata studentów do Rady Wydziału Nauk Historycznych.

Jest autorem licznych artykułów samodzielnych, dokumentacji wykonanych prac konserwatorskich, a także współautorem 4 monografii naukowych, afiliowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za działalność naukową otrzymał kilka nagród i wyróżnień o randze ogólnopolskiej i lokalnej, m.in. Dyplom Komitetu Antropologii PAN za wyróżniającą się pracę badawczą (2013) , Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na rok 2015/2016), czy Tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Nauk Historycznych (za rok 2014/2015).

Obecnie podjął studia doktoranckie z zakresu Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Jego praca badawcza skupia się na kulturze funeralnej i obrzędowości pogrzebowej zamożnych warstw społecznych na Ziemi Łukowskiej (woj. Lubelskie), prowadzi badania archeologiczne krypt i kościołów, kontynuuje też współpracę w zakresie konserwacji i rekonstrukcji zabytków archeologicznych.


Bartłomiej Puciłowski

Absolwent chemii 2017
na Wydziale Chemii UMK

Pan Bartłomiej jest absolwentem chemii o specjalności chemia żywności i biopierwiastków. Ukończył studia ze średnią 4,96.

Pisze o sobie:

Pochodzę z małej miejscowości w sąsiednim województwie wielkopolskim – Wyrzyska. W 2012 roku ukończyłem I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile. Jako uczeń klasy o rozszerzonym profilu biologiczno-chemicznym postanowiłem postawić na dalszy rozwój w kierunku chemii – czego nie żałuję. Od kiedy pamiętam zawsze miałem smykałkę do nauk ścisłych.

Opiekunem moich prac dyplomowych, zarówno licencjackiej, jak i magisterskiej, była dr Aneta Jastrzębska. Tytuł licencjata z zakresu chemii i analizy żywności otrzymałem za pracę Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem masowym do oznaczania wybranych pochodnych amin biogennych w żywności, którą sfinansowano z grantu otrzymanego w ramach projektu „ZUCH – RoZwój StUdiów Chemicznych w UMK". W pracy magisterskiej postanowiłem rozwinąć zagadnienia dotyczące analizy amin biogennych. Tytuł magistra chemii specjalizującego się w chemii żywności i biopierwiastków uzyskałem za pracę Modyfikacja metodyki oznaczania wybranych pochodnych amin biogennych.

W latach 2013-2015 byłem stypendystą w ramach projektu ZUCH. Dodatkowo w trakcie studiów licencjackich byłem aktywnym członkiem ESN UMK Toruń – organizacji wspierających obecnych w UMK studentów wymiany programu Erasmus+. Ponadto przez 4 lata kształcenia otrzymywałem Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów UMK.

Podczas studiów miałem przyjemność wygłosić referat dotyczący mojej pracy licencjackiej podczas IX Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego, za który dostałem wyróżnienie, będąc jednocześnie najmłodszym uczestnikiem ww. konferencji. Dodatkowo byłem współautorem posteru dotyczącego badań prowadzonych w pracy magisterskiej, zaprezentowanego podczas XI Copernican International Young Scientists Conference (CIUSCon).

Stawiam na ciągły rozwój, dlatego od 2015 studiuję Chemię i Technologię Żywności na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a w roku obecnym rozpocząłem podyplomowe Studia Pedagogiczne w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej.

Prywatnie jestem pasjonatem języków obcych. Swobodnie komunikuję się po angielsku i niemiecku, a ostatnio zacząłem uczyć się języka włoskiego. Jestem wielkim fanem wszystkiego co związane z technologią mobilną. Bardzo lubię spędzać czas z moimi bliskimi, a uśmiech nigdy nie znika z mojej twarzy. Zastanawiam się jeszcze nad tym co chcę robić w przyszłości, praca czy kariera naukowa – czas pokaże, obie furtki są otwarte.


Jakub Wiśniewski

Absolwent ochrony środowiska 2017
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Pan Jakub Wiśniewski ukończył studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska ze średnią 4,82. Jest autorem pracy licencjackiej pt. Wykorzystanie porostów w przemyśle farmaceutycznym oraz pracy magisterskiej pt. Występowanie porostów z rodzaju Cetraria spp. na wybranym obszarze Borów Tucholskich. Prace dyplomowe napisał pod kierunkiem dr Edyty Adamskiej w Katedrze Geobotaniki i Planowania Krajobrazu.

W trakcie studiów wspierał wydarzenia popularyzujące naukę, m.in. prowadził zajęcia laboratoryjne pt. „Drzewa i porosty czyli małżeństwo z rozsądku" w ramach międzynarodowej imprezy popularno-naukowej „Fascynujący Dzień Roślin" (2014/2015). Organizował także zajęcia „Tajemnice porostowego małżeństwa" w ramach IV ogólnopolskiej imprezy Noc Biologów w roku akademickim 2016/2017. W ramach działalności naukowej sprawował opiekę nad zwierzętami laboratoryjnymi w Zakładzie Fizjologii Zwierząt.

Pisze o sobie:

Pochodzę z Torunia. Od zawsze czułem się związany z tym miastem, dlatego oczywiste było, że to właśnie tu będę zdobywał wiedzę. Ukończyłem Liceum Laboratorium. W II klasie podjąłem decyzję, żeby swoją przyszłość wiązać z kierunkami biologicznymi – stąd wybór pisania matury z biologii na poziomie rozszerzonym.

W trakcie trwania studiów szczególnie zainteresowałem się porostami: ich wewnętrznym światem, nieustanną walką między komponentami go budującymi oraz ich występowaniem i zastosowaniem w życiu codziennym. Tematyka obu prac dyplomowych pozwoliła mi na pogłębianie zainteresowań w zakresie biologii.

Oderwaniem od biologii jest dla mnie nowoczesna technologia. Od zawsze kochałem lotnictwo. Zajęciem, które pozwala łączyć moje zainteresowania,  jest budowanie dronów i oczywiście latanie. Pod koniec 2015 roku zdobyłem licencję pilota statków bezzałogowych. W 2016 roku poznałem ludzi, którzy również interesują się technologiami bezzałogowymi. Pomagałem im zorganizować w Toruniu pierwsze targi dronów – DroneTech World Meeting.

Od 2015 roku współprowadzę portal „Kulturalny Toruń". Obejmuję stanowisko redaktora portalu. Zajmuję się promowaniem wydarzeń kulturalnych w Toruniu i jego okolicach.


Klaudia Wos

Absolwentka pedagogiki specjalnej 2017
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK

Studia pierwszego stopnia ukończyła na kierunku pedagogika specjalna na specjalności edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Aktualnie jest studentką studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika, na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień. Pracę licencjacką napisała pod kierunkiem dr hab. Beaty Borowskiej-Beszty prof. UMK. Jej ogólny wynik studiów wyniósł 4,91.

W latach 2015/2016 oraz 2016/2017 była stypendystką JM Rektora, otrzymując stypendium dla najlepszych studentów.

W 2017 roku realizowała projekt naukowy przeprowadzony w ramach grantu otrzymanego w programie grantowym „Pasjopolis Master" organizowanym dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Grant w wysokości 5000 zł przyznawany był dla 3 najlepszych projektów studentów Uniwersytetu. Projekt „Kulturalni w Toruniu", realizowany w okresie 26.04 –19.06.2017, dotyczył rozwoju kulturalnych kompetencji osób dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem przedsięwzięcia było zdobycie nowych umiejętności (kompetencji kulturalnych) dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział uczestników projektu w wydarzeniach kulturalnych w Toruniu. Uczestnikami projektu byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Pani Klaudia jest aktywną członkinią Koła Młodych Pedagogów Specjalnych, a od roku akademickiego 2017/2018 prezesem koła. Jako KMPS współpracuje z wieloma placówkami dla osób z niepełnosprawnością oraz zagrożonymi wykluczeniem na terenie Torunia, organizując szereg przedsięwzięć, spotkań oraz wydarzeń na rzecz podopiecznych.

Najlepsza Absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych realizuje szeroką działalność wolontariacką na terenie Torunia. W okresie studiów była wolontariuszką w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Flandria" w Toruniu, pomagała przy organizacji Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych w latach 2015-2017, wolontariuszką w Fundacji TRYBIK, wolontariuszką na dwutygodniowych turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez firmę Turystyka Aktywna TRAMPUS oraz wolontariuszką w Warsztatach Terapii Zajęciowej ARKADIA w Toruniu.

Zainteresowania naukowe Pani Klaudii koncentrują się na zagadnieniach związanych z zatrudnianiem wspomaganym dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozwojem kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością. 


Patrycja Zawadzka

Absolwentka kosmetologii 2017
na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK

Patrycja Zawadzka jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku kosmetologia, które ukończyła w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Z całego okresu studiów osiągnęła średnią 4,85 oraz bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej.

Pisze o sobie:

Pracę naukową rozpoczęłam w 2015 roku, dołączając do Studenckiego Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej, jednocześnie obejmując funkcję przewodniczącej.

Prowadzone przeze mnie badania skoncentrowane były na poznaniu właściwości chitozanu oraz możliwości wprowadzenia tego związku do receptur preparatów kosmetycznych. Uzyskane wyniki prezentowałam na Konferencji Chemia dla Urody i Zdrowia oraz na III i IV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, gdzie otrzymałam wyróżnienie za wygłoszony referat.

Poza tym jestem autorką ośmiu publikacji naukowych, między innymi na temat chitozanu. Obecnie kontynuuję moje badania naukowe na studiach magisterskich.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.