KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Najlepsi absolwenci UMK

Najlepsi Absolwenci w roku akademickim 2020/2021

Zdjęcie ilustracyjne
Najlepsza Absolwentka UMK 2020/2021 – Alicja Tymczewska fot. Andrzej Romański

Senat Uniwersytecki przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2020/2021 mgr inż. Alicji Tymczewskiej. Na Wydziale Chemii laureatka ukończyła studia inżynierskie na kierunku chemia i technologia żywności oraz studia drugiego stopnia na kierunku chemia, uzyskując średnią ocen 4,92.


Najlepsi Absolwenci na Wydziałach

W roku akademickim 2020/2021 najlepszymi absolwentami na Wydziałach zostali:

 • Wydział Chemii, Alicja Tymczewska
 • Wydział Farmaceutyczny, nie wyłoniono
 • Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,
 • Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Agnieszka Marjanowska
 • Wydział Humanistyczny,
 • Wydział Lekarski, Karol Górski
 • Wydział Matematyki i Informatyki,
 • Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 • Wydział Nauk Historycznych,
 • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,
 • Wydział Nauk o Zdrowiu, Mateusz Modrzejewski
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Tomasz Starczewski
 • Wydział Prawa i Administracji,
 • Wydział Sztuk Pięknych, Daria Maciąg
 • Wydział Teologiczny, ks. Paweł Zagórski

Alicja Tymczewska

Absolwentka chemii i technologii żywności (s1) chemia (s2) 2021
na Wydziale Chemii UMK

Zainteresowania naukowe mgr inż. Alicji Tymczewskiej koncentrują się wokół nowych biodegradowalnych aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności oraz wpisują się w aktualny trend less-waste poprzez wykorzystywanie odpadów przemysłu spożywczego.

Jest współautorką trzech artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, w tym dwóch jako pierwsza autorka. Za znaczące osiągnięcia naukowe otrzymała trzykrotnie stypendium JM Rektora UMK, Prezydenta Miasta Torunia, została również laureatką stypendium ministra. Brała udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, a od roku akademickiego 2021/2022 jest uczestniczką Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK.

pozostałe wiadomości