Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Grzegorz Karpiński

Absolwent prawa 2001

Prawnik i polityk

Ambasador UMK, 19 lutego 2015


Urodził się 4 sierpnia 1976 r. w Chełmnie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu i prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK i odbyciu aplikacji radcowskiej, uzyskał tytuł radcy prawnego w 2005 roku. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i konstytucyjnym.

 W 1998 r. został jednym z najmłodszych radnych w historii Torunia. Był dwukrotnie wybierany do rady miejskiej ( kadencje: 1998–2002 i 2006–2007), a następnie był posłem na Sejm RP VI i VII kadencji.

Od 2007 r. jest związany z Platformą Obywatelską. Podczas swojej pierwszej kadencji w Sejmie zasiadał w Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także w komisji śledczej ds. zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika.

W 2011 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W 2014 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a w listopadzie 2014 został awansowany na sekretarza stanu. Jako wiceminister spraw wewnętrznych odpowiadał za nadzór nad Policją, Biurem Ochrony Rządu oraz budżetem i legislacja.

Potem pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz pełnił funkcję wiceprezesa Uzdrowiska Ciechocinek SA.

Od końca 2023 r. jest  sekretarzem stanu, zastępcą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jest żonaty, ma córkę.

 

 pozostałe wiadomości