KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Grzegorz Karpiński

Absolwent prawa 2001

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Ambasador UMK, 19 lutego 2015

Po ukończeniu prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK i odbyciu aplikacji radcowskiej, uzyskał tytuł radcy prawnego w 2005 roku.

W latach 1998–2002 i 2006–2007 był radnym toruńskiej rady miejskiej, a następnie posłem VI i VII kadencji. 8 grudnia 2011 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 24 stycznia 2014 przeszedł na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 27 listopada 2014 został awansowany na sekretarza stanu w tym resorcie.

pozostałe wiadomości