Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Tran Thi Hien

Magister prawa 1977

Sekretarz naczelny Stowarzyszenia FAAOD (Fond d'Alerte contre l'Agent Orange Dioxine)

Ambasador UMK, 19 lutego 2020

Urodziła się w Wietnamie. Po zdaniu matury z doskonałymi wynikami, w 1972 r. wysłano ją na studia w Polsce. Miała wtedy 17 lat. Języka polskiego uczyła się w Łodzi, następnie w latach 1973-77 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom magistra prawa uzyskała z wynikiem dobrym. Po studiach została w Polsce, bez zgody Ambasady Wietnamu w Warszawie. W listopadzie 1981 wyjechała do Francji, gdzie studiowała zarządzanie i księgowość. W instytucie INALCO uzyskała Diplome d'Etudes Approfondies (DEA), podejmując prace badawcze w ramach przygotowań do doktoratu, który chciałaby napisać na temat wietnamskich kobiet od połowy XIX wieku do 1954 roku. Pracowała jako kadrowa i tłumacz dla kilku firm, m.in. w Polsce, Senegalu oraz w Wietnamie.

W 2000 r. rozpoczęła pracę urzędnika w Ministerstwie Sprawiedliwości w Paryżu, gdzie – w różnych wydziałach – spędziła 18 lat. W 2018 przeszła na emeryturę.

Na szczególną uwagę zasługuje jej zaangażowanie w pomoc ofiarom  amerykańskich nalotów z użyciem chemikaliów (substancji Agent Orange Dioxin) podczas wojny w Wietnamie w latach 1965-75. Pełni ona funkcję sekretarza naczelnego Stowarzyszenia FAAOD (Fond d'Alerte contre l'Agent Orange Dioxine), aktywnie wspierającego 52 poszkodowane rodziny. Do jej zadań należy m.in.:

  • organizacja spotkań informujących opinię publiczną o dramatycznych skutkach rozprzestrzeniania dioksyn,
  • udział w licznych konferencjach na ten temat, szukanie sponsorów, tłumaczenia,
  • stały kontakt z delegatem FAAOD w Wietnamie,
  • kształtowanie relacji Stowarzyszenia z otoczeniem (w tym także z innymi organizacjami francusko-wietnamskimi),
  • kontakt z  innymi organizacjami, które walczą przeciwko zastosowaniu niebezpiecznych produktów chemicznych, zarówno w gospodarce, jak i przestrzeni publicznej.

Stowarzyszenie, które ma charakter charytatywny, otrzymało wiele wyróżnień od władz wietnamskich za aktywną pomoc ofiarom żyjącym w Wietnamie. Relacja fotograficzna ze spotkania z uczniami IV LO w Toruniu 20.02.2020.

Lubi pisać – jest autorką dwutomowej biograficznej książki, wydanej w j. francuskim: «Itinéraire d'une vietnamienne. l’Etudiante insoumise» (Droga życiowa niepokornej Wietnamki, 2009 i 2014), w której wspomina także czas studiów na UMK w Toruniu. Napisała także wiele artykułów na temat bolesnych skutków wojny ponoszonych przez ludność wietnamską oraz o negatywnym wpływie użycia produktów chemicznych w czasie wojny, a także w gospodarce i życiu codziennym.

Silnie identyfikuje się z UMK i utrzymuje stały kontakt z innymi wietnamskimi, a także polskimi absolwentami uczelni. Uczestniczy w corocznych zjazdach Stowarzyszenia Absolwentów Uczelni Polskich w Wietnamie.

W artykule List z Paryża ("Głos Uczelni" kwiecień 2001) zawarła relację ze swoich działań na rzecz UMK, a także refleksje na temat życia w pandemii.

pozostałe wiadomości