Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Wojciech Daniel

Magister fizyki 1977

Doktor nauk matematycznych 1998

Wiceprezes TARR

Ambasador UMK, 19 lutego 2016

Ukończył fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w 1977 r. i następnie do roku 1993 pracował w Instytucie Fizyki UMK. W roku 1998 uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych. W latach 1993-1996 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, a w latach 1997-1998 był ostatnim wojewodą Toruńskim. W latach 1999-2002 był konsultantem Banku Światowego, a następnie, jako niezależny konsultant pracował m.in. dla Komisji Europejskiej, MRR oraz wielu firm polskich i zagranicznych. Od roku 2008 jest wiceprezesem Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

pozostałe wiadomości