Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Zbigniew Fiderewicz

Absolwent administracji 1986

Działacz samorządowy

Ambasador UMK, 14 czerwca 2015

Jest rodowitym torunianinem, urodzonym w 1956 roku. Ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1986 r. oraz Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego  w 1993 r. Cztery lata później rozpoczął pracę w administracji publicznej: najpierw w Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu (w latach 1997-1987), a potem w Urzędzie Miasta Torunia (w latach- 1987-2002), gdzie pełnił funkcję naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, a od 2002 r. jest I zastępcą Prezydenta Miasta Torunia.

Należy do wielu organizacji działających w obszarze lokalnej społeczności. Jest współinicjatorem powstania samorządowych stowarzyszeń o zasięgu krajowym, w tym Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz Stowarzyszenia „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”, w którym pełni funkcję wiceprezes zarządu.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2011), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2011) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Jego pasją jest żeglarstwo – jest kapitanem jachtowym. Do sukcesów żeglarskich można zaliczyć opłynięcie Przylądka Horn (2010), Przylądka Nordkapp (2011), Przylądka Igielnego i Przylądka Dobrej Nadziei (2015), a także Kanału Białomorskiego (2013).

pozostałe wiadomości