Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Ta Binh

Zdjęcie ilustracyjne
Wydział Prawa i Administracji 2017 fot. Andrzej Romański

Absolwent prawa 1977

Prawnik w Wietnamie, współtwórca pierwszego Wietnamskiego Kodeksu Morskiego

Ambasador UMK, 19 lutego 2020

Zaraz po studiach na UMK (1973-1977) wrócił do kraju i został skierowany na rok do świeżo powołanego Wydziału Prawa przy Uniwersytecie w Hanoi (potem Wyższa Akademia Prawa w Hanoi). Od 1980 roku pracował jako główny doradca prawny w Głównym Urzędzie Morskim. Około roku 1990 awansował na wicedyrektora Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa Morskiego i Spraw Prawniczych. Dwa razy odbył służbowe podróże do ukochanej Polski – raz w grupie ekspertów pracujących nad pierwszym międzyrządowym porozumieniem morskim między Polską a Wietnamem, a drugi raz – na zaproszenie Dyrektora Głównego Urzędu Morskiego w Gdyni. W czasie tej drugiej wizyty przypadkowo spotkał w hotelu swojego profesora Jana Łopuskiego, byłego kierownika Zakładu Prawa i Handlu Zagranicznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. – Był on jednym z najlepszych międzynarodowych ekspertów prawa morskiego na skalę światową – mówi Ta Binh. – Przez wiele lat utrzymywałem z nim kontakty, a wzorując się na Polskim Kodeksie Morskim jego autorstwa, grupa wietnamskich ekspertów z moim udziałem stworzyła w 1990 r. pierwszy Wietnamski Kodeks Morski. Uważam to za swoje największe osiągnięcie zawodowe – polskie dokumenty i wiedza ze studiów bardzo pomogły mi w tej pracy, choć nie byłem najlepszym studentem.

W 1996 Ta Binh został Dyrektorem Departamentu Prawniczego w Vinalines (Vietnamese Shipping Lines) i w latach 2000-2014 pracował w Dong Do Marine jako Prezes (aż do emerytury).

W czerwcu 2010 r. wraz z żoną ponownie odwiedził Polskę, tym razem zawitał także do Torunia. – Miałem okazję pokazać żonie cudowności Starego Miasta Mikołaja Kopernika i ukochanej Wisły oraz spotkać się z kilkoma kolegami ze studiów i ich rodzinami – opowiada. – Przyjemnie było wypić z nimi piwo na Starym Rynku przy Ratuszu po tylu latach koleżeństwa z oddali.

Dwaj germaniści, koledzy Ta Binha z akademika (DS. 8) – Włodzimierz Zientara (obecnie profesor na Wydziale Humanistycznym UMK, na zdjęciu po lewej) oraz Ryszard Grabowski – odwiedzili go w 2016 r. w Wietnamie, po odnowieniu kontaktów poprzez Facebooka. Na miejscu spotkali się także z kilkoma innymi wietnamskimi absolwentami UMK, a także kilku innych polskich uczelni – spotkania absolwentów odbywają się tam bowiem co roku. Prof. W. Zientara odczytał list Rektora UMK, skierowany specjalnie do tego grona, który bardzo wzruszył uczestników spotkania.

Rewizyta Ta Binha w Niemczech (gdzie mieszka R. Grabowski) i w Polsce miała miejsce latem 2017 r. W trakcie spaceru po kampusie na Bielanach zajrzał nawet do DS 8. – W jednym pokoju mieszkaliśmy w cztery osoby, bez stolików, a nawet lodówki – wspomina Ta Binh. – Przyrządzałem kolegom makrelę i kurczaka po wietnamsku, za co lubili mnie najbardziej. Pamiętam też, że pędziłem wino pod łóżkiem. Razem ze mną na UMK studiowało jeszcze dwoje Wietnamczyków: Nguyen Van Thuong, który mieszka w Wietnamie, oraz koleżanka Tran Thi Hien, która pracuje jako prawnik we Francji.

W czasie wizyty w Toruniu Ta Binh (wraz z prof. W. Zientarą i R. Grabowskim) spotkał się także z Prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym.

Odwiedziłem wiele krajów na świecie, ale zawsze mam ochotę wracać do Polski, mojej drugiej ojczyzny – mówi Ta Binh. – Tylko szkoda, że tak trudno jest uzyskać polską wizę.

Jesienią 2019 r. w Hanoi zorganizował spotkanie 20 wietnamskich absolwentów UMK z delegacją Uczelni (prof. Wojciech Wysota  – Prorektor oraz Kinga Nemere-Czachowska – koordynator Programu Absolwent UMK). Wziął także udział w zjeździe wietnamskich absolwentów polskich uczelni w Thanh Hua.

  • Relacja fotograficzna ze zjazdu absolwentów uczelni polskich 1972-77 w Than Hua 24-26.09.2019:

          - uroczyste rozpoczęcie
          - część turystyczna


data publikacji: 21 sierpnia 2017

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.