Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Janusz Zemke

Absolwent prawa 1970

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ambasador UMK, 19 lutego 2016

Urodził się 24 lutego 1949 r. w Kowalewie Pomorskim. Rodzice (Aniela i Paweł) byli absolwentami pierwszego rocznika prawa na UMK w Toruniu. Idąc śladami rodziców, w 1970 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji tej uczelni. W latach 1989-2009 był posłem na Sejm RP, a od 2009 roku posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 2001-2005 pracował jako sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Od 2009 roku prowadzi program stypendialny dla najzdolniejszych studentów z województwa kujawsko-pomorskiego. Do tej pory, dzięki ufundowanym przez niego stypendiom, 93 studentów UMK w Toruniu odbyło staże w jego biurach w Brukseli, Strasburgu i Toruniu. Byli to przede wszystkim studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Strona własna

pozostałe wiadomości