KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Krzysztof Górski

Absolwent astronomii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii 1980

Astronom-badacz kosmosu
Pracownik NASA

Ambasador UMK, 19 lutego 2019

Ukończył astronomię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w 1980 roku.Doktoryzował się w 1987, a habilitował w 1997 na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2003 uzyskał tytuł profesora.

Obecnie pracuje w Obserwatorium Astronomicznym UW oraz Jet Propulsion Laboratory (Laboratorium Napędu Odrzutowego)w Pasadenie w Kalifornii. To najważniejsze na świecie laboratorium eksplorujące Kosmos jest jednym z centrów badawczych Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA. Prof. K. Górski kieruje zespołem naukowców, koordynujących misję obserwatorium orbitalnego Planck. Jest to jeden z najambitniejszych projektów naukowych ostatnich lat, realizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), przy znaczącym współudziale NASA. W 2018 r. Zespół ten zdobył prestiżową nagrodę naukową Fundacji Grubera, przyznawaną osobom, których badania „inspirują i umożliwiają fundamentalne zmiany w dziedzinach wiedzy i kultury”. W przypadku tego zespołu - przyznano ją w uznaniu osiągnięć w pomiarach reliktowego promieniowania tła wyemitowanego wkrótce po Wielkim Wybuchu.

Satelita Planck wykonał pomiary promieniowania tła pozwalające stworzyć najdokładniejsze mapy całego nieba, a następnie skonstruować najbardziej precyzyjne mapy kosmicznego promieniowania tła dochodzącego do nas z epoki około 380 tys. lat po Wielkim Wybuchu. Na podstawie analiz tego "embrionalnego" obrazu wczesnego Wszechświata naukowcy mogą prowadzić, z bezprecedensową dokładnością, badania 13,8 miliardów lat historii Wszechświata po Wielkim Wybuchu.

Prof. Krzysztof Górski jest ekspertem w dziedzinie matematycznej konstrukcji map nieba, uczestniczył m.in. w badaniach globalnej geometrii Wszechświata, wniósł też znaczący wkład w proces eliminacji zanieczyszczeń sygnałów dochodzących z Wczesnego Wszechświata.

pozostałe wiadomości