Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Michał Wojtczak

Absolwent pedagogiki 1978

Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasador UMK, 14 czerwca 2015

Ukończył pedagogikę na UMK w roku 1978. Jako instruktor ZHP, harcmistrz, był przewodniczącym Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP na UMK. Uczestniczył w tworzeniu niezależnego ruchu harcerskiego na terenie Torunia. Po studiach pracował w Zakładzie Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UMK.

W roku 1980 wstąpił do NSZZ "Solidarność", w okresie stanu wojennego działał w strukturach podziemnej "Solidarności", m.in. wydając tygodnik "Kontra", przygotowując audycje Radia Solidarność, będąc członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność". Po ponownej legalizacji Związku był członkiem Prezydium Zarządu Regionu i jego rzecznikiem  prasowym, następnie wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu, a w latach 1991-1998 przewodniczącym "Solidarności" w Regionie Toruńskim. Reprezentował "S" w nowoutworzonej Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych i w Komisji ds. Reformy Prawa Pracy.

W roku 1996 został przewodniczącym Akcji Wyborczej Solidarność, z której listy został posłem na Sejm RP (1997-2001). Był członkiem Komisji Integracji Europejskiej i wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Społecznej oraz członkiem stałej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. W latach 2000-2001 był także sekretarzem stanu ds. Parlamentarnych w gabinecie premiera Jerzego Buzka.

Od roku 2005 jest Senatorem RP. Pracował w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wiceprzewodniczący) i Komisji Kultury i Środków Przekazu. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i członkiem Komisji Środowiska. Był członkiem Zgromadzenia Parlmentarnego Rady Europy, a obecnie jest członkiem Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Reprezentuje Senat w Radzie Programowej Pomocy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz w Radzie Fundacji Międzynarodowej.

Był członkiem Narodowej Rady Ekologicznej, której przewodniczył prof. Jerzy Buzek, a później Pani Prezydentowa Anna Komorowska. W Senacie stworzył i przewodniczy Zespołowi Parlamentarnemu "Przyjaźni Środowisku", który jest organizatorem spotkań i konferencji poświęconych ekologii. Był inicjatorem powstania Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego, skupiającego wszystkich posłów i senatorów województwa i jest jego przewodniczącym. Aktualnie jest także Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Toruniu.

Żona i córka są absolwentkami Wydziału Sztuk Pięknych UMK – pierwsza pracuje w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry UMK, a druga jest konserwatorem zabytków w Muzeum Narodowym w Krakowie.

pozostałe wiadomości