Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Michał Zaleski

Absolwent geografii 1976

Prezydent Miasta Torunia od 2002

Ambasador UMK, 19 lutego 2015

Prezydent Torunia od 2002 roku. Oprócz studiów na UMK ma za sobą także podyplomowe studia organizacji i kierowania na Uniwersytecie Warszawskim. Przed objęciem urzędu prezydenta Torunia był m.in. przez 16 lat prezesem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uznaje Uniwersytet Mikołaja Kopernika za jedną z najważniejszych i miastotwórczych instytucji Torunia. Docenia znaczenie swojej macierzystej uczelni dla rozwoju nauki polskiej i jej pozycję międzynarodową. Z tej postawy wyrasta stała i służąca obu stronom kooperacja pomiędzy samorządem miejskim Torunia a UMK.

Wspierał lub decydował o współfinansowaniu z budżetu miasta strategicznych inwestycji UMK ostatnich lat, m.in. powstanie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, Collegium Humanisticum, Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, rozbudowę siedziby Klubu Od Nowa, odnowienie infrastruktury miasteczka akademickiego. Doprowadził także do zaprojektowania i wykonania linii tramwajowej łączącej miasteczko uniwersyteckie na Bielanach ze śródmieściem. Był inicjatorem miejskiego programu stypendialnego dla absolwentów uniwersytetu i szkół wyższych Torunia. Decyduje także o finansowym wspieraniu corocznie przez miasto kilkunastu prestiżowych konferencji naukowych organizowanych przez UMK, a także cyklicznych Juwenaliów i wydarzeń kulturalnych inicjowanych przez Uniwersytet. W 2014 roku uhonorował Chór Akademicki UMK najwyższym odznaczeniem prezydenckim: Medalem Honorowym „Thorunium”. W porozumieniu z władzami rektorskimi podjął projekt przywrócenia świetności wiślanej Przystani Sportowych Wodnych AZS UMK. Wspierał wspólną organizację przez miasto i uniwersytet takich wydarzeń, jak Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Colloquia Torunensia, Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego czy wizyty w Toruniu i na uniwersytecie głów państw. Docenia wyjątkową rolę pełnioną przez UMK wobec Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu, ale także Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Utrzymuje życzliwe relacje z absolwentami uczelni, uczestnicząc w zjazdach tego środowiska w Toruniu. Od 2002 r. uczestniczył we wszystkich inauguracjach kolejnych lat akademickich na UMK, podkreślając wyjątkowe walory toruńskiego uniwersytetu.

Michał Zaleski jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. W wolnym czasie chętnie zajmuje się m.in. pracą na działce i żeglarstwem.

pozostałe wiadomości