Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

dr Jan Świerkowski

Absolwent astronomii 2010

artysta, kurator sztuki, futurolog, twórca Instytutu B61, organizator niestandardowych działań na pograniczu nauki, sztuki i edukacji.

Ambasador UMK, 19 lutego 2017

Urodził się 1984 roku, studia magisterskie ukończył na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, a doktoranckie (culture studies) robi w ramach Programu Lisbon Consortium International Doctoral, prowadzonego przez Universidade Catolica Portugesa, University of Copenhagen oraz University of Gissen. Jest stypendystą portugalskiego programu rządowego dla młodych naukowców Fundação para a Ciência e a Tecnologia,  a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dwukrotnie Prezydenta Torunia. Otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia w kategorii Promocja Miasta. Jest prezesem zarządu Fundacji Platon, koordynatorem utworzenia kujawsko-pomorskiego klastra kreatywnego (prezes zarządu) i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu. Wchodzi w skład Rady Programowej Strategii Kulturalnej Torunia 2011 – 2020, brał udział w tworzeniu aplikacji konkursowej „Toruń – Europejska Stolica Kultury 2016". Koordynował projekty specjalne Ambasady RP w Lizbonie (2013-2014), ogólnopolski program stypendialny dla licealistów PASJOPOLIS oraz projekt „CosmicUnderground", finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Culture 2007-2013. Jest twórcą Instytutu B61, w ramach którego reżyserował widowiska teatralne, popularyzujące naukę poprzez sztukę. Technologie, które powstają pod jego okiem są wykorzystywane w galeriach, muzeach, centrach nauki i przez instytucje branży eventowej oraz podczas Expo 2020 w Dubaju. Przygotowana z Instytuem B61 ekspozycja "Understanding the Universe" w polskim pawilonie prezentuje Kujawy i Pomorze. Wśród eksponatów znalazła się instalacja przedstawiająca twarz Mikołaja Kopernika oraz eksponat w formie kubika z kodami QR. Umożliwia on zwiedzającym odkrywanie biblioteki multimediów, prezentując osiągnięcia, rozwój technologiczny, ważne postaci i ambasadorów regionu. Pojawiła się także instalacja nawiązująca do pierwszej planety poza układem słonecznym, którą ponad trzydzieści lat temu odkrył toruński astronom profesor Aleksander Wolszczan, absolwent UMK.

Jest członkiem ośrodka badawczego Research Centre for Comunication and Culture w Lizbonie i stypendystą portugalskiej Fundaçao para a Ciencia e a Tecnologia.
Otrzymał tytuł Popularyzatora Nauki 2017 w kategorii "animator", przyznawany przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Działania Instytutu B61:

pozostałe wiadomości