KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Jan Świerkowski

Absolwent astronomii 2010

Twórca Instytutu B61, organizator niestandardowych działań na pograniczu nauki, sztuki i edukacji, z udziałem znanych postaci

Ambasador UMK, 19 lutego 2017

Urodził się 1984 roku, studia magisterskie ukończył na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, a doktoranckie (culture studies) robi w ramach Programu Lisbon Consortium International Doctoral, prowadzonego przez Universidade Catolica Portugesa, University of Copenhagen oraz University of Gissen. Jest stypendystą portugalskiego programu rządowego dla młodych naukowców Fundação para a Ciência e a Tecnologia,  a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dwukrotnie Prezydenta Torunia. Otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia w kategorii Promocja Miasta. Jest prezesem zarządu Fundacji Platon, koordynatorem utworzenia kujawsko-pomorskiego klastra kreatywnego (prezes zarządu) i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu. Wchodzi w skład Rady Programowej Strategii Kulturalnej Torunia 2011 – 2020, brał udział w tworzeniu aplikacji konkursowej „Toruń – Europejska Stolica Kultury 2016". Koordynował projekty specjalne Ambasady RP w Lizbonie (2013-2014), ogólnopolski program stypendialny dla licealistów PASJOPOLIS oraz projekt „CosmicUnderground", finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Culture 2007-2013. Jest twórcą Instytutu B61, reżyserem kilkunastu widowisk teatralnych, łączących naukę i sztukę, które pokazywane były w 5 krajach, a w 2017 r. w Indiach.
Jest członkiem ośrodka badawczego Research Centre for Comunication and Culture w Lizbonie i stypendystą portugalskiej Fundaçao para a Ciencia e a Tecnologia.
Otrzymał tytuł Popularyzatora Nauki 2017 w kategorii "animator", przyznawany przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Działania Instytutu B61:

pozostałe wiadomości