Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Włodzimierz Kowalewski

Absolwent filologii polskiej 1981

Pisarz i publicysta

Ambasador UMK, 19 lutego 2016

Urodził się 11 listopada 1956 r. w Olsztynku. W 1981 r, ukończył polonistykę na UMK. Mieszka w Olsztynie. Jest prozaikiem, scenarzystą, autorem słuchowisk, publikuje recenzje i felietony na antenie Polskiego Radia Olsztyn.

Zadebiutował tomikiem wierszy „Idę do Ciebie spod sklepionego łuku bramy” (Toruń, 1981), w tym samym roku opublikował również arkusz poetycki „Epoka przyćmiona” (Toruń). Pracował jako nauczyciel, współredagował olsztyńskie pismo „Borussia” i toruński „Przegląd Artystyczno-Literacki”. Jest autorem wielu powieści (m.in. „Bóg zapłacz!”, „Excentrycy”, „Ludzie moralni”) i tomów opowiadań ( „Cztery opowiadania o śmierci”,„Powrót do Breitenheide”, „Światło i lęk”). Jego książki wydano na Węgrzech i w Austrii, a tłumaczenia prozy ukazały się w węgierskich, litewskich, niemieckich i rosyjskich pismach literackich.

Powieść „Excentrycy” została w roku 2015 przeniesiona na ekran przez J.Majewskiego, zdobywając Srebrne Lwy na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Bałtyckiego Centrum Pisarzy i Tłumaczy w Visby oraz ekspertem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

Został laureatem m.in. polsko-niemieckiej nagrody literackiej im. S.B.Lindego, Literackiego Wawrzynu Warmii i Mazur, nagrody za scenariusz słuchowiska radiowego na festiwalu „Dwa Teatry” w Sopocie, nagrody za twórczość radiową im. Maryny Okęckiej-Bromkowej, dwukrotnie był nominowany do „Paszportu” „Polityki”, trzykrotnie do Literackiej Nagrody „Nike”.  

Zbiory opowiadań i powieści

„Cztery opowiadania o śmierci” , Bydgoszcz 1993, Biblioteka SPP
„Powrót do Breitenheide” , Olsztyn 1997, Littera, Warszawa 1998, WAB
„Bóg zapłacz!” Warszawa 2000, WAB
„Światło i lęk” Warszawa 2003, WAB
„Excentrycy” Warszawa 2007, WAB, Wyd. II, Warszawa 2015, Marginesy
„Ludzie moralni” Kraków 2012, Wydawnictwo Literackie

Udział w antologiach literackich

„Wszystkie dni lata”, Warszawa 2005, WAB
„Pokaz prozy. Złota dwunastka”, Kraków 2006, Wydawnictwo Literackie
„Wbrew naturze”, Budzyń-Liszki 2010, Amea,
„Autor przychodzi wieczorem”, Warszawa 2012, WAB

Tłumaczenia  na języki obce

– na j.niemiecki (książki wydane w Austrii):
„Rotes haar Nachts”, Wien 2000, Wespennest, tłum. Doreen Daume,
„Zueruck nach Breitenheide”, Klagenfurt 2002, Wieser Verlag, tłum. Doreen Daume.
– na j.węgierski (książki wydane na Węgrzech) :
„Visszateres Breitenheidebe“, Budapest 2002, Masszi, tłum. Zsuzsa Mihalyi, Lajos Palfalvi, Gaspar Keresztes,
„A szep szoba“, Budapest 2003, Europa, tłum. Lajos Palfalvi.
– publikacje w austriackich, niemieckich, wegierskich, litewskich i rosyjskich pismach literackich – m.in.: „Podium”, „Lichtungen“, „Die Horen“, „Jelenkor”, „Internationale Lettre”, „Baltija“, „Inostrannaja Literatura“

Słuchowiska

„Excentrycy”, adaptacja B. Prządka, reż. J.Zaorski, Teatr Polskiego Radia, 2009
„Bóg zapłacz!”, adaptacja i reż. J.Kijowski, Polskie Radio Olsztyn 2011
„Geniusz i Muza”, scenariusz własny, reż. J.Warenycia, Teatr Polskiego Radia, 2011
„Powrót do Breitenheide”, scenariusz własny, reż. M.Markiewicz, Polskie Radio Olsztyn 2012
„Epitafium”, scenariusz własny, reż. M.Markiewicz, J.Wroniszewski, Polskie Radio Olsztyn 2015

Ekranizacje

„Excentrycy”,film fabularny, reż. J.Majewski, scen. W. Kowalewski, WFDiF Warszawa 2015/16 ( Srebrne Lwy na 40. Festiwalu Filmów Gdynia 2015). Na ten temat: Dziennik Łódzki – rozmowa z W. Kowalewskim: "W przedwojennym kurorcie ekscentrycy mieli się dobrze"

Ważniejsze prezentacje twórczości zagranicą

Instytut Polski w Wiedniu – 2000 r.,
Instytut Polski w Tel Awiwie, Międzynarodowe Targi Książki w Jerozolimie – 2001 r.,
Instytut Polski w Budapeszcie – lata: 2000, 2002, 2003,
Klub „Ignis” w Kolonii, prywatna prezentacja na zamku Streuweiler w Odenthal k. Kolonii (na zaproszenie księżnej Iriny Wittgenstein-Berleburg) – 2001r.

Ważniejsze wyróżnienia i nagrody

„Powrót do Breitenheide” – nominacja do literackiej nagrody „Nike 1998”,
Złoty Laur „Gazety Olsztyńskiej” – 2000r.
„Bóg zapłacz!” – „Książka jesieni 2000” Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
„Bóg zapłacz!” – nominacja do literackiej nagrody „Nike 2001”.
Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2001r.
Nominacja do „Paszportu Polityki” - 2001
Stypendium Ministra Kultury RP – 2001r.
Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna – 2002r.
Polsko-niemiecka nagroda literacka Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B.Lindego – 2003r.
Nominacja do „Paszportu Polityki“ – 2004r.
Olsztyńska Nagroda Św.Jakuba w dziedzinie kultury  –     2004r.
„Światło i lęk” – nominacja do nagrody literackiej „Nike 2004”
Literacki Wawrzyn Warmii i Mazur – 2008r.
XIII Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”, Sopot 2013 – nagroda w kategorii słuchowisk za scenariusz oryginalny, adaptację opowiadania własnego „Powrót do Breitenheide” – 2013
Nagroda im. Maryny Okęckiej-Bromkowej, Polskie Radio Olsztyn S.A. za scenariusz słuchowiska „Powrót do Breitenheide” - 2013

Stypendia

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  2001, 2006, 2013
Bałtyckiego Centrum Pisarzy i Tłumaczy (Visby, Szwecja): 2005
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: 2008

pozostałe wiadomości