Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Adam Marszałek

Absolwent historii 1976
doktor historii 1984

Prezes Marszałek Publishing Group

Ambasador UMK, 19 lutego 2016

Urodził się w 1952 roku w Szczecinku. W 1976 r. ukończył historię na Wydziale Humanistycznym UMK, a w 1984 r. obronił doktorat na UAM.

Pracę zawodową zaczynał na UMK, gdzie pracował w latach 1976-1992 w kilku jednostkach. Od 1990 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest prezesem Marszałek Publishing Group, w skład której wchodzą: Wydawnictwo Adam Marszałek, Firma Wydawniczo-Handlowa MADO, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Europejskie Centrum Edukacyjne oraz Time Marszałek Group, gdzie pełni funkcję głównego menedżera. Działa także jako prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

W swoim dorobku ma około 150 publikacji naukowych, współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami naukowymi i kulturalnymi na całym świecie.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jest laureatem wielu nagród polskich i zagranicznych, m.in.: Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta, Nagrody im. Jarosława Iwaszkiewicza (za upowszechnianie literatury współczesnej), nagrody „Przeglądu Wschodniego”, nagrody „Polityki”, Nagrody Honorowej Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód „Mickiewicz–Puszkin” (za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy międzynarodowej, zwłaszcza ze Wschodem); został także odznaczony Medalem Prezydenta Litwy, medalem „Thorunium” za promowanie Torunia w kraju i na świecie, oraz odznaczeniem Teatru Polskiego Radia Honorowy Wielki Splendor. W 2011 roku otrzymał tytuł doradcy rządu chińskiego w dziedzinie międzynarodowego rynku wydawniczego.

W 2011 roku podjął współpracę z Baskijskim Uniwersytetem Słowiańskim i działającym przy nim Centrum Kultury, czego efektem jest wydanie szeregu publikacji naukowych, literatury dziecięcej oraz edycja polskich książek w tym kraju.

W 2012 roku rozpoczął ścisłą współpracę wydawniczą z uniwersytetami kazachskimi. Uniwersytet Al-Farabi odznaczył go złotym medalem. Otrzymał także medal rektora-komendanta Akademii Obrony Narodowej. W 2013 roku uzyskał zaszczytny tytuł doktora honoris causa Kirgisko-Rosyjskiego Uniwersytetu Słowiańskiego w Biszkeku.

W 2015 roku wicepremier RP wręczył mu Medal za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, a wicepremier Chin wręczył mu nagrodę „The 9th Special Book Award of China”. W tym samym roku, w uznaniu zasług na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców otrzymał medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”. W tym też roku Rada Miasta Torunia uhonorowała go medalem „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze, Rektor UMK przyznał mu medal „Nicolaus Copernicus Thorunensis”, a Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - „Laskę Marszałkowską”.

Prowadzi też działalność biznesową w innych branżach. Rodzina: żona Halina i córka Joanna. Jego zainteresowania wiążą się ze sportem i podróżami.

pozostałe wiadomości