Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Piotr Franciszek Całbecki

Magister biologii 1992

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ambasador UMK, 19 lutego 2015

Jest doświadczonym samorządowcem i ekspertem w dziedzinie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych, obecnie pełni funkcję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zasiadał w Radzie Miasta i Zarządzie Miasta Torunia, a następnie w sejmiku województwa. Przed objęciem urzędu marszałka województwa pełnił funkcję dyrektora Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich w toruńskim magistracie. Wcześniej był m.in. doradcą i pełnomocnikiem wojewody toruńskiego do spraw współpracy z Bankiem Światowym oraz sekretarzem Wojewódzkiego Zespołu Integracji Europejskiej.

Jest tym gospodarzem Kujaw i Pomorza, który negocjował z Komisją Europejską ostateczny kształt naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jako włodarz województwa kujawsko-pomorskiego, zdecydował, że warto czynnie budować regionalny patriotyzm i poczucie wojewódzkiej wspólnoty – za jego pierwszej kadencji po raz pierwszy uroczyście obchodzono Święto Województwa.

W maju 2009 roku Piotr Całbecki otrzymał od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złoty Krzyż Zasługi pierwszego stopnia, za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju samorządu w Polsce. Marszałek Całbecki otrzymał odznaczenie za wieloletnią działalność na rzecz samorządu, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz wyróżniające się na tle kraju innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa i osiągnięcia jego spójności ekonomicznej. Wzięto pod uwagę takie osiągnięcia, jak powołanie i wdrożenie wewnątrzregionalnego instrumentu polityki spójności, Funduszu Wsparcia, w ramach którego pieniądze otrzymują najuboższe gminy z regionu, stworzenie Programu Rozwoju Bazy Sportowej, a także działania na rzecz budowy metropolii bydgosko-toruńskiej, stworzenie projektu szybkiej kolei metropolitarnej BiT City i innowacyjne rozwiązania dotyczące przewozów regionalnych.

Marszałek Piotr Całbecki jest żonaty, ma trzy córki.

pozostałe wiadomości