Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Stanisław Rakowicz

Absolwent historii 1962

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania 1988

Konsul honorowy Peru

Ambasador UMK, 19 lutego 2015

Na stanowiskach kierowniczych pracował m.in. w bydgoskim ZACHEM-ie i STOMIL-u, kierował Bydgoską Fabryką Kabli, Kombinatem Łożysk Tocznych w Kielcach oraz toruńska ELANĄ. W 1988 roku jako pierwszy w Polsce przedsiębiorca prywatny został wojewodą toruńskim. Później założył firmę sprowadzającą samochody z zagranicy. Obecnie jest honorowym prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, konsulem honorowym Peru w Toruniu oraz rektorem Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku. Wydał książkę „Początki ery menedżerów w Polsce”.

Jego związki z UMK trwały także po studiach, blisko swojej macierzystej uczelni S. Rakowicz jest nawet do dzisiaj. Pracując w ZACHEM-ie, uczestniczył w organizacji Wieczorowego Studium Chemii na UMK, dającego dyplom mgr. Inż. Technologii chemicznej. Wraz z dyrektorami kilku dużych przedsiębiorstw z regionu pomagał materialnie w tworzeniu Instytutu Ekonomicznego UMK. Jako dyrektor ELANY zawiązał współpracę z różnymi wydziałami UMK, prowadził także wykłady z zakresu organizacji pracy kierowniczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

W 1988 r. uzyskał doktorat z zakresu nauk ekonomicznych za rozprawę o zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jako wojewoda toruński (1988-1990) przyczynił się do rozbudowy siedziby uczelnianych ekonomistów przez przyznanie dotacji na pokrycie połowy kosztów budowy wydziału. Był współinicjatorem powołania Toruńskiej Szkoły Biznesu WNE UMK, jest przewodniczącym Społecznej Rady Biznesu przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Był współzałożycielem Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici. Jako konsul honorowy Peru wspiera finansowo i organizacyjnie różne przedsięwzięcia studenckie i naukowe, m.in. badania nad wkładem Polaków w rozwój Peru.

pozostałe wiadomości