Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Konstanty Dombrowicz

Absolwent filologii polskiej 1972

Prezydent Bydgoszczy (2002-2010)

Ambasador UMK, 19 lutego 2017

Urodził się 4 września 1947 r. w rodzinie nauczycielskiej w Ludowicach w województwie kujawsko-pomorskim. Studiował polonistykę na UMK w Toruniu,  w latach 1999-2001 uczestniczył w cyklu szkoleń w Federalnej Akademii Administracji Publicznej w Wiedniu, w Centrum National de la Fonction Publique Terytoriale w Paryżu, dzięki czemu uzyskał tytuł trenera europejskiego.

W różnych okresach swojej pracy zawodowej był dziennikarzem radiowym Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie (1972), kierownikiem redakcji telewizyjnej i dziennikarzem Polskiego Radia w Bydgoszczy (1972-1983), kierownikiem redakcji, publicystą w Ośrodku Telewizyjnym w Gdańsku (1984-1990). Był pomysłodawcą i współtwórcą OTV Bydgoszcz (1990- 1993).

W latach 1994-1999 pracował w Urzędzie Miasta Bydgoszczy jako dyrektor Biura Zarządu Miasta i rzecznik prasowy), a w latach 1999-2002 był dyrektorem Wydziału Informacji, Promocji i integracji Europejskiej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2002 roku, w pierwszych bezpośrednich wyborach samorządowych, został wybrany – jako osoba bezpartyjna  i startująca z pozapartyjnego komitetu – na urząd Prezydenta Bydgoszczy. W 2006 roku także jako bezpartyjny kandydat został wybrany na drugą kadencję.

W okresie samorządowej pracy skutecznie działał na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie, zdecydowanie wspomagając rozwój uczelni: obecnego Collegium Medicum UMK, obecnych uniwersytetów – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego, a także Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy, które za jego prezydentury  zostały powołane. 

Jest członkiem Komitetu Regionów UE, Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (przewodniczący delegacji polskiej). Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Inicjował liczne działania wydawnicze i informacyjne na rzecz promocji  Bydgoszczy i regionu, tworzył setki telewizyjnych materiałów informacyjnych, filmów i programów telewizyjnych. Jest autorem  tekstów publicystycznych i politycznych oraz dwóch książek: „Strefa  skomunizowana” (2011) oraz „Dobre adresy” (2013).

pozostałe wiadomości