Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Janusz Żółtowski

Magister zarządzania i marketingu 2004

Dyrektor TV Toruń

Ambasador UMK, 19 lutego 2020

W latach 1985-1991 – pracował na UMK jako informatyk, a potem brał czynny udział w tworzeniu w Polsce gospodarki rynkowej, będąc współzałożycielem i menedżerem prywatnej firmy komputerowo-informatycznej. Od 2003 związał się zawodowo z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową w Toruniu.  Jako członek Stowarzyszenia "Toruńskie Międzyosiedlowe Porozumienie Samorządowe – Czas Gospodarzy" w latach 2006-2014, brał czynny udział w budowaniu lokalnej demokracji i samorządności, uczestnicząc w działaniach komitetu wyborczego oraz kandydując z ramienia Stowarzyszenia w wyborach do Rady Miasta.

Od 2012 jest dyrektorem Telewizji Toruń, producenta i nadawcy toruńskiego programu lokalnego, uhonorowanej w 2016 r. przez Prezydenta Miasta medalem Thorunium, za zasługi dla Torunia.

Posiada dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa, upoważniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2007-2019 pełnił następujące funkcje w organach statutowych spółek samorządowych:

  • 2007-2008 Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • 2008-2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • 2011-2014 Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • 2014-2019 Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W 2012 współzakładał i wchodził w skład zarządu Stowarzyszenia "Teraz Most", powołanego w okresie pojawienia się zagrożenia kontynuacji realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”. Stowarzyszenie, jako tzw. czynnik społeczny, koncentrowało się na pozyskiwaniu poparcia mieszkańców miasta oraz osób i instytucji w Polsce, które bezpośrednio lub pośrednio były związane z tą ważną dla kraju, regionu i miasta inwestycją.

Był organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Telewizji Spółdzielczych w Toruniu w 2014 r. Dwa lata później został członkiem Rady Okręgu nr 13 - Bydgoskie (dzielnica Torunia), jednostki pomocniczej Gminy Miasta Toruń.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym medalem za długoletnią służbę.

pozostałe wiadomości