Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Ambasadorowie UMK

Stanisław Szczepaniak

Absolwent chemii 1969

Twórca ponad 150 patentów i kilkunastu zgłoszeń patentowych

Ambasador UMK, 19 lutego 2017

Urodził się 21 lipca 1945 r. w Blizocinie w rodzinie rolników. W czasie studiów na UMK (chemia) ożenił się ze studentką historii UMK, kielczanką.

Po studiach podjął pracę w Fabryce Łożysk Tocznych ,,lSKRA" w Kielcach, gdzie kierował Centralnym Laboratorium Chemicznym, zgłaszając liczne projekty wynalazcze i racjonalizatorskie, których był głównym twórcą i współtwórcą. W roku 1987, mając w swoim dorobku kilkadziesiąt wynalazków, w oparciu o status jednostki innowacyjno-wdrożeniowej i rozpoczął własną działalność produkcyjną, w której opierał się na swoich rozwiązaniach technologicznych i patentach.

Mająca już 30 lat firma ,,lNWEX" zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych rozwiązań m.in. dla przemysłu metalowego, motoryzacyjnego, budowlanego, rolniczego i kosmetycznego. Marka rodzinnej firmy ,,lNWEX - Kielce" jest znana nie tylko na polskim rynku chemicznym,  ale również zagranicą.

Za prezentację swoich produktów i działalność naukowo-badawczą popularyzującą polską myśl techniczną na świecie S. Szczepaniak został uhonorowany na Międzynarodowych i Krajowych Wystawach Wynalazków i Innowacji 38. złotymi medalami w tym 14. z wyróżnieniem, 7. srebrnymi i 1. platynowym i brązowym. Otrzymał też Krzyż Kawalerski, Oficerski, Komandorski i Krzyż Grand Officer nadany przez Królewską Kapitułę Belgijską za Zasługi dla Wynalazczości, nagrodę WIPO od Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz puchar i dyplom Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (lFIA), a także Srebrny Krzyż Zasługi i Złoty Krzyż Zasługi RP i wiele innych nagród i wyróżnień.

Jest twórcą lub współtwórcą ponad 150 patentów i kilkunastu zgłoszeń patentowych - m.in. w zakresie galwanotechniki, obróbki metali, suplementów diety i kosmetyków, m.in. preparatów ze złotem, srebrem i krzemem.

Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, współzałożycielem, a obecnie – wiceprezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, przewodniczącym Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego w województwie świętokrzyskim. Jako prezes firmy JIW ,,INWEX" jest współuczestnikiem Świętokrzyskiego Klastra Budowlanego INNOWATOR oraz wiceprzewodniczącym zarządu Staropolskiego Klastra Wodnego w Kielcach. Pełni też funkcję przewodniczącego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

Artykuły o zawodowej działalności S. Szczepaniaka lub jego autorstwa:


Stanisław Szczepaniak – wybrane sukcesy i wyróżnienia

2016

 • Platynowy medal i dyplom na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2016
 • Certyfikat i statuetka WIPO (World Intelectual Property Organization) nadana przez Polskie Stowarzyszenie Wynalazków I Racjonalizatorów, Warszawa 2016

2015

 • 2 wyróżnienia w Konkursie Świętokrzyski Racjonalizator, Kielce 2015
 • Statuetka i dyplom – RENOMA ROKU w kategorii wynalazca, Warszawa 2015

2014

 • Nagroda Główna w Konkursie Świętokrzyski Racjonalizator –  Kielce 2014
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Warszawa 2014

2013

 • Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Warszawa 2013
 • Złoty medal i dyplom na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji przyznany przez Stowarzyszenie „Rosyjski Dom na Rzecz Międzynarodowej Współpracy Naukowo-Technicznej” – Teheran 2013
 • Złoty medal i dyplom na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji FINEX 2013 przyznany przez Prezydenta IFIA – Teheran 2013
 • Złoty medal i dyplom na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji przyznany przez Międzynarodowe Niezależne Stowarzyszenie Wynalazców – Teheran 2013

2012

 • Statuetka i dyplom – NOVATOR 2012
 • Złoty Medal na Międzynarodowych Targach 2012 Kunshan
 • Złoty Medal na Międzynarodowych Targach IENA 2012 w Norymberdze
 • Złoty Medal z wyróżnieniem Jury na Międzynarodowych Targach Wynalazków IWIS 2012
 • Nagroda Specjalna, Dyplom i Puchar od Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
 • GREAT PRIZE IWIS 2012 od Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców
 • Kryształowy Medal i Dyplom na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Taipei, INST 2012 Tajwan
 • Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2012 w Katowicach
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze
 • Statuetka Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za wkład w rozwój polskiej myśli technicznej i nauki
 • Super Lider Innowacji 2012

2011

 • Złoty Medal z wyróżnieniem Jury, puchar i dyplom Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA) na I Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w dziedzinie chemii
 • Wielki Order Oficerski Zasług dla Wynalazczości (Order Merite De L’Innvention Grand Officer) nadany przez Królewską Kapitułę Belgijską
 • Złoty puchar i dyplom od Stowarzyszenia Wynalazców Republiki Czeskiej
 • Złoty Medal z wygrawerowanym nazwiskiem i dyplom od Stowarzyszenia Wynalazców Rosyjskich
 • Dyplom od Stowarzyszenia Wynalazców Rumuńskich
 • Złoty Medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2011
 • Dyplom Krajowego Mistrza Ekologii na Międzynarodowym Konkursie Ekologicznym EKO 2011
 • Nagroda specjalna Koreańskiego Stowarzyszenia Wynalazców, TAIPEI 2011
 • Nagroda specjalna Azjatyckiego Stowarzyszenia Wynalazców, TAIPEI 2011
 • Puchar i dyplomMiędzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA CUP 2011)
 • Medal Najwyższa Jakość Quality International 2011
 • Złoty medal na Wystawie Wynalazków i Innowacji 2010 EXPOCHEM Katowice
 • Nagroda Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze 2011 Warszawa
 • Laureat Konkursu LIDER INNOWACJI 2011 Katowice
 • Tytuł Laureata Konkursu INNOWACJA ROKU 2010
 • Złoty medal od Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA)

2010

 • Tytuł Laureata i złote godło za produkt najwyższej jakości w Konkursie Forum Jakości Quality International 2009
 • Srebrny medal na Międzynarodowych Targach INVENTIKA 2010 Bukareszt
 • Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków  IWIS 2010 Warszawa

2009

 • Tytuł Laureata i brązowe godło za produkt najwyższej jakości w Konkursie Forum Jakości Quality International 2009
 • Leader In Prestige and Quality 2009 (ACTUALIDAD) Warszawa
 • International  Order of Merit of Inventors nadany przez International Federation of INVENTORS' ASSOCIACION 2009 Warszawa
 • Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków  IWIS  2009 Warszawa
 • Złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Brussels Eureka 2009 Bruksela
 • Nagroda Wojewody LAUR  ŚWIĘTOKRZYSKI w kategorii Człowiek Roku dla Stanisława Szczepaniaka 2009 Kielce
 • Tytuł INNOWACYJNY PRODUKT w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009 Warszawa
 • Nagroda Główna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ŚWIETOKRZYSKI RACJONALIZATOR
 • Nagroda za II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Ekologicznym 2009 Czechy
 • Nagroda I stopnia i tytuł Mistrz Ekologii w VIII Międzynarodowym Konkursie w Dziedzinie Ochrony Środowiska 2009 Częstochowa

2008

 • Zloty medal i dyplom Międzynarodowa Wystawa Wynalazków "INVENTIKA 2008" - Rumunia, Bukareszt
 • NOVATOR 2008 Statuetka i dyplom
 • Zloty medal z wyróżnieniem i dyplom Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008
 • Złoty medal i dyplom SIIF 2008 – Seul International Fair 2008, Korea
 • Złoty medal i dyplom ITEX 2008Wystawa Wynalazków - Innowacyjnych Technologii dla Przemysłu - Malezja, Kuala Lumpur
 • Nagroda i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Międzynarodowe osiągniecia wynalazcze na XV Giełdzie Wynalazków w Warszawie
 • Złoty medal i dyplom Międzynarodowa Wystawa Wynalazków "ARCA 2008" - Chorwacja, Zagrzeb
 • Dyplom Innowacja Roku 2008 przyznany przez Forum Biznesu

2007

 • NOVATOR 2007 Statuetka i dyplom
 • Zloty medal z wyróżnieniem i dyplom Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2007
 • Nagroda specjalna - statuetka i dyplom Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Taipei '2007

2006

 • NOVATOR 2006 Statuetka i dyplom
 • Lider Regionu 2006 W kategorii Nowe Technologie Statuetka i dyplom
 • V Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii
 • Odnawialne Źródła Energii Statuetka „Nowoczesny Produkt”

2005

 • Nagroda i dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji za promocję wynalazków
 • Nagroda i dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze
 • Złoty medal Miedzynarodowe Targi Wynalazków w Budapeszczie

2004

 • Złoty medal Chińska Miedzynarodowa Wystawa Wynalazków w Szanghaju
 • Złoty medal Światowa Wystawa Wynalazków "BRUSSELS EUREKA" w Brukseli
 • Złoty medal Międzynarodowe Targi Innowacji w Seulu
 • Złoty medal Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych "INTARG" Katowice

2003

 • III Moskiewski Międzynarodowy Salon Innowacji i Inwestycji Złoty medal
 • Kapituła nagrody Słowa Ludu w Kielcach Złota statuetka z brylantem - Skrzydła '03 i dyplom.
 • Światowa Wystawa Wynalazków „BRUSSELS EUREKA” w Brukseli Srebrny medal
 • Złota odznaka z bursztynem za zasługi dla wynalazczości
 • Certyfikat WIPO Nadany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej z Genewy
 • Pierwsze miejsce i główna nagroda Konkurs im. Tadeusza Sendzimira organizowany przez Fundację Kościuszkowską
 • Pierwsze miejsce V Międzynarodowy Konkurs EKO-2003 w Trzyńcu, Czechy
 • Międzynarodowy Salon Wynalazków „GENEWA 02’

2002

 • Srebrny medal II Moskiewski Międzynarodowy Salon Innowacji i Inwestycji
 • Srebrny medal Światowa Wystawa Wynalazków „BRUSSELS EUREKA” w Brukseli

2001

 • Złoty medal z wyróżnieniem Światowa Wystawa Wynalazków „BRUSSELS EUREKA” Bruksela

2000

 • Złoty medal Dyplom Komitetu Badań Naukowych
 • Druga Światowa Wystawa Wynalazków GENIUS-2000 w Budapeszcie Złoty medal
 • Dyplom Prezesa Rady Ministrów III Międzynarodowa Wystawa „INNOWACJE -2000” w Gdyni
 • Złoty Medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO
 • Dyplom Prezesa Rady Ministrów
 • Światowa Wystawa Wynalazków i Myśli Twórczej „BRUSSELS EUREKA” w Brukseli
 • Złoty medal ze specjalnym wyróżnieniem Jury
 • Krzyż Kawalerski Merite de l’invention –Oficier du merite
 • Dyplom Prezesa Rady Ministrów
 • Puchar i dyplom Ministra Gospodarki RP
 • Złoty Krzyż za zasługi – Prezydent RP
 • Nagroda Kielc – Prezydent i Przewodniczący m. Kielc

data publikacji: 9 lutego 2017

pozostałe wiadomości