Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

O Programie “Absolwent UMK”

Cel programu absolwenckiego

Głównym celem Programu jest kształtowanie i utrzymywanie więzi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z absolwentami.

Po zakończeniu studiów wychowankowie naszego Uniwersytetu mogą nadal przyczyniać się do jego promocji i rozwoju. Uczelnia ma dla swoich absolwentów specjalną ofertę, realizowaną  od 2001 roku w ramach Programu „Absolwent UMK”.


Uczestnicy programu

O Kartę Absolwenta UMK uprawniającą do korzystania z licznych przywilejów wnioskować może:

Udział w programie absolwenckim jest bezpłatny.


Korzyści dla absolwentów

Zgłoś się do programu Absolwent UMK i otrzymaj bezpłatną Kartę Absolwenta UMK!


Regulamin Programu “Absolwent UMK”

Program działa od 19 lutego 2001 roku na podstawie niżej wymienionych dokumentów: