Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

O Programie

Cel Programu Absolwenckiego UMK

Głównym celem Programu jest kształtowanie i utrzymywanie więzi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z absolwentami.

Po zakończeniu studiów wychowankowie naszego Uniwersytetu mogą nadal przyczyniać się do jego promocji i rozwoju. Uczelnia ma dla swoich absolwentów specjalną ofertę, realizowaną  od 2001 roku w ramach Programu Absolwenckiego UMK (w latach 2001-2023 pod nazwą Program “Absolwent UMK”).


Uczestnicy programu

O Kartę Absolwencką UMK uprawniającą do korzystania z licznych przywilejów wnioskować może:

Udział w programie absolwenckim jest bezpłatny.


Korzyści dla absolwentów

Zgłoś się do programu Absolwenckiego UMK i otrzymaj bezpłatną Kartę Absolwencką UMK!


Regulamin Programu Absolwenckiego UMK

Program działa od 19 lutego 2001 roku na podstawie niżej wymienionych dokumentów: