KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Przywileje i Partnerzy

Aby móc korzystać z przywilejów u Partnerów Programu Absolwent UMK należy założyć bezpłatną i wydawaną bezterminowo Kartę Absolwenta UMK.

Partnerzy oferujący przywileje na Kartę Absolwenta UMK z podziałem na kategorie:

Partnerzy oferujący przywileje na Kartę Absolwenta UMK z podziałem na miejsce:

Oferty jednorazowe na Kartę Absolwenta UMK.

Galeria zdjęć:

Karta Absolwenta UMK obowiązujące wzory Karty Absolwenta UMK