Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Przystąpienie do Programu Absolwenckiego UMK

Przykładowa dwujęzyczna Karta Absolwencka UMK

Każdy uczestnik Programu Absolwenckiego UMK otrzymuje – bezpłatnie i bezterminowoKartę Absolwenką UMK, która ułatwia mu korzystanie z licznych przywilejów.


odnośnik do formularza zgłoszeniowego otwiera się w nowym oknie przeglądarkina grafice napis: dostarcz podpisane dokumenty, zgłoszenie i dyplomna grafice napis: odbierz Kartę Absolwenta UMK osobiście lub pocztą

1. Zgłoszenie

Aby otrzymać Kartę, należy wypełnić zgłoszenie elektroniczne, a następnie je wydrukować (kopia zgłoszenia jest wysyłana na podany w formularzu adres e-mail) i podpisać.


2. Dokumenty

Podpisane zgłoszenie (wydruk lub PDF z e-podpisem) należy dostarczyć do siedziby Programu Absolwenckiego UMK.

* Potwierdzenie statusu absolwenta

Dla osób, które ukończyły studia po 2007 roku, status absolwenta UMK potwierdzany jest poprzez elektroniczny Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS). W tym celu niezbędne jest podanie w zgłoszeniu nr PESEL. Osoby, które go nie podadzą – do zgłoszenia muszą dołączyć dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów/kursu na UMK (w postaci skanu, zdjęcia lub kserokopii).

Osoby, które ukończyły studia przed wejściem na UMK systemu informatycznego USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) do zgłoszenia muszą dołączyć dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów na UMK (w postaci skanu, zdjęcia lub kserokopii).

Dokumenty można dostarczyć:

– osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych osób

– pocztą


3. Odbiór Karty

W momencie wystawienia karty wysyłamy mailowe potwierdzenie wraz z jej numerem i informacją o sposobie odbioru.

Kartę wysyłamy listem poleconym (bezpłatnie) na adres wskazany w zgłoszeniu lub umożliwiamy jej odbiór na miejscu (na wydrukowanym zgłoszeniu należy zaznaczyć odpowiednią opcję). Wystawienie i wysyłka karty następuje zazwyczaj w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia.


Zgubiłeś Kartę? Możesz uzyskać duplikat!


Galeria zdjęć:

Karta Absolwenta UMK od 2024 roku - awers Karta Absolwenta UMK od 2024 roku - rewers obowiązujące wzory Karty Absolwenta UMK