Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Jak możesz wesprzeć UMK?

Absolwentko! Absolwencie!

Zastanawiasz się, w jaki sposób możesz wesprzeć swoją Alma Mater?

Przy Uniwersytecie działa Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici, której głównym celem jest działalność wspierająca Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Cel ten realizuje m.in. poprzez przekazywanie darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz wydziałów, jednostek uniwersyteckich i kół naukowych (m.in. na realizację badań, organizację konferencji, wydawanie publikacji).

Ponadto Fundacja prowadzi różnorodne działania skierowane do społeczności akademickiej UMK, jak i do odbiorców projektów edukacyjnych (m.in. Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Młodych, Zapytaj!, Od smyka do Kopernika, półkolonie dla dzieci, kursy dla studentów) i społecznych (m.in. pomoc psychologiczna, warsztaty dla rodziców) oraz akcji charytatywnych (np. na rzecz leczenia i rehabilitacji studentów i pracowników, na wsparcie społeczności ukraińskiej uniwersytetu).

Zostań darczyńcą!

Wszystkie środki pozyskane od Darczyńców przeznaczane są na działalność statutową Fundacji lub na konkretny cel wskazany przez Darczyńcę w tytule przelewu.

Przekaż 1% podatku!

W formularzu PIT należy wpisać w odpowiednie rubryki numer KRS Fundacji (00000 27675) oraz obliczoną kwotę, a następnie złożyć zeznanie podatkowe w terminie, tj. do 30 kwietnia.