Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Inicjatywy absolwentów UMK

Zgłoś swój pomysł!

Program Absolwencki UMK wspiera inicjatywy absolwentów i szuka aktywnych osób, które chcą się zaangażować w budowanie absolwenckiej społeczności.

Jeśli chciałbyś zorganizować – z naszą pomocą – projekt, imprezę, klub, wydarzenie, wycieczkę lub akcję dla grona absolwentów, opisz swój pomysł i skontaktuj się   z nami mailowo lub umów na spotkanie. Kontakt

Poniżej prezentujemy sylwetki osób działających na rzecz grona absolwentów UMK:


Danuta Burnicka

Absolwentka matematyki UMK, współzałożycielka i aktywna członkini absolwenckiego Klubu Rowerowego SKOŁOWANI, od 09.11.2018 prezes Klubu, współautorka licznych zabawnych relacji z wycieczek rowerowych oraz organizatorka i współorganizatorka wielu kilkudniowych wycieczek rowerowych, między innymi:

Współtwórczyni wystawy Dycha na liczniku z okazji dziesięciolecia Klubu.

Danka udziela się również na spotkaniach Klubu Brydżowego UMK oraz bierze udział w turniejach brydżowych.

Do góry


Lidia Gdaniec

Absolwentka chemii UMK, aktywna członkini absolwenckiego Klubu Rowerowego SKOŁOWANI. Organizatorka dużych rajdów majówkowych i licznych wycieczek:

oraz wielu wycieczek jednodniowych, m.in. do Unisławia, Łubianki, Solca Kujawskiego, Trzebcza Szlacheckiego, Chełmna, Piwnic pod Toruniem, Cierpic i Turzna.

Do góry


Dariusz Góralski

Z pomocą Dariusza Góralskiego, absolwenta fizyki UMK, w październiku 2014 roku uruchomiony został Klub Brydżowy UMK.

W cotygodniowych spotkaniach klubu uczestniczą absolwenci, studenci i pracownicy UMK. W trakcie spotkań osoby zaawansowane mogą pograć towarzysko w brydża i przygotować się do turnieju brydżowego, natomiast dla osób początkujących i średnio zaawansowanych Dariusz Góralski prowadzi warsztaty brydżowe.

Spotkania Klubu brydżowego odbywają się od września do czerwca raz w tygodniu. Uczestnictwo w warsztatach brydżowych organizowanych przez Program Absolwencki UMK jest bezpłatne.

Do góry


Maciej Koziński

Maciej Koziński, absolwent zarządzania i marketingu UMK, był inicjatorem i współorganizatorem Akademickiej Gry Rowerowej KOŁO MIASTA. Gra odbywała się raz w roku w czerwcu w latach 2013-2015. Pierwsza edycja gry odbyła się 15 czerwca 2013 roku i wzięło w niej udział 30 dwuosobowych zespołów studenckich i absolwenckich. Celem gry było zdobycie jak największej liczby punktów w wyznaczonym czasie, w którym trzeba pokonać trasę z oznaczonymi lokalizacjami, wykonując na miejscu zadania. Maciej Koziński był współautorem tras oraz zadań pojawiających się na trasie, a także sędzią głównym imprezy.

Maciej jest również aktywnym rowerzystą w Klubie Rowerowym SKOŁOWANI (brał udział w jego tworzeniu) oraz organizatorem spontanicznych wycieczek jednodniowych i rajdów tematycznych, m.in.:

Do góry


Aleksandra Kepelman

Absolwentka Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na UMK, aktywna członkini absolwenckiego Klubu Rowerowego SKOŁOWANI. Organizatorka wycieczek rowerowych w ramach cyklu Skołowane Niedziele.

Głowa rodziny SKOŁOWANYCH (w zespole byli: Aleksandra Kepelman, Lidia Gdaniec, Agnieszka Majek, Danuta Burnicka i Jarosław Kamiński) w teleturnieju Familiada w lutym 2019. Członkowie Klubu Rowerowego wystąpili w 2517 i 2518 odcinku programu.

Do góry


Krzysztof Olechnicki i Adam Pituła

Z inicjatywy Krzysztofa Olechnickiego, absolwenta socjologii, oraz Adama Pituły, absolwenta bibliotekoznawstwa, na UMK odbywa się Turniej “Szachy w Harmonijce” o nagrodę Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK .

Celem turnieju jest popularyzacja królewskiej gry i podnoszenie umiejętności szachowych, szczególnie wśród absolwentów UMK, a także umożliwienie zdobycia kategorii szachowych. Pierwszy turniej odbył się w maju 2015 roku. Obecnie turnieje odbywają się dwa razy w roku, późną wiosną i jesienią. Organizatorami imprezy są: Dziekan Wydziału Humanistycznego UMK oraz Program “Absolwent UMK”.

Obaj absolwenci aktywnie uczestniczą w organizacji imprezy, zarówno na etapie jej przygotowywania, jak i przeprowadzania.

Do góry


Jacek Piszczek

Absolwent biologii UMK, w 2015 roku wyróżniony honorowym tytułem Ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzięki jego przychylności, wsparciu i zaangażowaniu Uczelnia zyskała sponsora Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, a także Jubileuszu 70-lecia UMK.

Jest jednym z założycieli absolwenckiego Klubu Rowerowego SKOŁOWANI, twórcą pomysłu na znak klubu, inicjatorem i organizatorem tradycyjnego Nocnego Rajdu Kwiatu Paproci i współautorem zabawnych relacji z wycieczek rowerowych. Był prezesem Klubu w sezonie 2018. Wielokrotnie inicjował rowerowe wycieczki jednodniowe oraz współorganizował wielodniowe wakacyjne rajdy, wśród nich m.in.:

Jest również zapalonym brydżystą – można go spotkać na turniejach brydżowych oraz spotkaniach Klubu Brydżowego UMK.

Do góry


Piotr Szubarga i Paweł Szubarga

Piotr Szubarga, absolwent matematyki UMK, społecznie wspiera Towarzyski Turniej Brydżowy Par, organizowany przez Program Absolwent UMK. Nieprzerwanie od 2011 roku jest sędzią głównym turnieju, w czym pomaga mu syn, Paweł Szubarga, absolwent chemii UMK. Obaj absolwenci dostarczają również karty, sprzęt i oprogramowanie niezbędne do rozegrania turnieju.

Impreza adresowana jest głównie do społeczności akademickiej – absolwentów i studentów UMK. Turnieje brydżowe odbywają się dwa razy w roku (w marcu i w listopadzie), a w każdym z nich udział bierze około 20 par zawodników.

Do góry


Przemysław Tafliński

Z inicjatywy Programu Absolwent UMK w roku jubileuszowym 2015, z okazji 70-lecia powstania Uniwersytetu, dla społeczności akademickiej oraz sympatyków Uczelni zorganizowany został Akademicki Marsz na Orientację KIERUNEK KAMPUS UMK.

Organizację wydarzenia wsparł Przemysław Tafliński, absolwent informatyki UMK, przodownik imprez na orientację, który opracował dwie trasy (TP “Trzeci wymiar” oraz TU “Kosmiczna podróż”), mapy, zadania i instrukcje dla uczestników marszu oraz był sędzią głównym rywalizacji. W imprezie udział wzięły 53 zespoły, w sumie 149 zawodników.

Zdjęcia z imprezy

Do góry


Jakub Wośko

Z inicjatywy Jakuba Wośki, absolwenta informatyki, na UMK odbywa się Towarzyski Turniej Brydżowy Par.

Absolwent – brydżysta pomógł znaleźć sędziego zawodów oraz ustalić kwestie związane z organizacją turnieju. Pierwszy Turniej odbył się w listopadzie 2011 roku.

Impreza adresowana jest do społeczności akademickiej – absolwentów i studentów UMK. Obecnie turnieje brydżowe odbywają się dwa razy w roku (w marcu i w listopadzie), a w każdym z nich udział bierze około 20 par zawodników.

Do góry

Galeria zdjęć:

Skołowani w Familiadzie - od lewej: Aleksandra Kepelman, Jarosław Kamiński, prowadzący Karol Strasburger, Lidia Gdaniec, Danuta Burnicka i Agnieszka Majek [fot. Szymon Czerwonka | TVP] Danuta Burnicka - Wystawa Dycha na liczniku 2017 [fot. Anna Bielawiec-Osińska | Program Absolwent UMK] Lidia Gdaniec - Skołowana Niedziela - Rowerowo i Romantycznie 2018 [fot. Lidia Gdaniec ] Aleksandra Kepelman - Wycieczka Kierunek Knieja 2018 [fot. fot Maciej Nadolski] Maciej Koziński - Gra rowerowa KOŁO MIASTA 2015 [fot. Monika Kabała] Krzysztof Olechnicki - VII Szachy w Harmonijce UMK 2018 [fot. Anna Bielawiec-Osińska | Program Absolwent UMK] Adam Pituła - VI turniej Szachy w Harmonijce 2017 [fot. Anna Bielawiec-Osińska | Program Absolwent UMK] Jacek Piszczek - Nocny Rajd Kwiatu Paproci 2011 [fot. Piotr Waśniewski | Program Absolwent UMK] Paweł Szubarga - XIV Towarzyski Turniej Brydżowy Par na UMK w Toruniu [fot. Anna Bielawiec-Osińska | Program Absolwent UMK] Piotr Szubarga - XIV Towarzyski Turniej Brydżowy Par na UMK w Toruniu [fot. Anna Bielawiec-Osińska | Program Absolwent UMK] Przemysław Tafliński - MnO Kierunek Kampus UMK 2015 [fot. Anna Bielawiec-Osińska | Program Absolwent UMK] Jakub Wośko - XII Towarzyski Turniej Brydżowy Par na UMK w Toruniu [fot. Anna Bielawiec-Osińska | Program Absolwent UMK]