Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Program Wellness UMK dla dorosłych

Posiadaczom Karty Absolwenckiej UMK dajemy możliwość uczestniczenia Programie Wellness UMK dla dorosłych, którego organizatorem jest Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK (UCS UMK). W ramach programu odbywają się różnorodne zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Udział w zajęciach umożliwia zakup imiennego Karnetu OPEN w cenie 100 zł, który obowiązuje na konkretny miesiąc kalendarzowy. Karnet upoważnia jego właściciela do udziału w wybranych zajęciach dla dorosłych (po uprzednim zgłoszeniu, w każdym miesiącu można wybrać inne zajęcia, można wybrać kilka zajęć). W ramach Karnetu OPEN nie ma możliwości korzystania z basenu indywidualnie, a jedynie w ramach zajęć grupowych.

Zapisy

1. Rezerwacja karnetu

W przypadku absolwentów i absolwentek UMK zapisy przyjmowane są na dany miesiąc.

2. Wybór zajęć

Zajęcia wybrane na dany miesiąc należy wskazać w e-mailu wysłanym na adres wellness-umk@umk.pl (w treści należy wpisać: imię i nazwisko, nr Karty Absolwenckiej UMK, nazwę zajęć, dzień i godzinę). W przypadku rezygnacji, należy powiadomić UCS UMK tą samą drogą. Limit dla absolwentów na każde dostępne zajęcia wynosi 7 miejsc.

Uwaga! Trwają prace nad usprawnieniem procesu rejestracji na zajęcia za pośrednictwem maila absolwenckiego. Zachęcamy do założenia bezpłatnego absolwenckiego konta pocztowego w domenie @abs.umk.pl, aby w przyszłości móc korzystać z tej opcji.

Wśród dostępnych zajęć są:

Szczegóły (opisy i terminy zajęć)

3. Odbiór karnetu

Karnety imienne będą gotowe do odbioru od 25-ego dnia miesiąca w recepcji UCS w budynku głównym (z basenem). Płatność kartą płatniczą lub gotówką. Przy odbiorze Karnetu na dany miesiąc należy okazać Kartę Absolwencką UMK.