KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Konkursy

zdjęcie

Konkurs "Fabulae de futuris"

Konkurs literacki „Fabulae de futuris” (z łac. opowieści o przyszłości) na tekst science fiction rusza na początku stycznia 2021 – w Roku Stanisława Lema oraz w 20. roku działania Programu „Absolwent UMK”.

Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą (3600 a 9000 znaków ze spacjami) zaliczający się do gatunku fantastyki naukowej (science-fiction), nawiązujący w treści do tematyki badań naukowych prowadzonych obecnie na UMK. Źródłem wiedzy o prowadzonych badaniach może być portal popularyzujący naukę www.portal.umk.pl, strona uniwersytecka www.umk.pl i strony innych jednostek uniwersyteckich (wydziały, centra badawcze) oraz publikacje naukowców UMK.

więcej informacji

Archiwum