Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Konkurs literacki „Fabulae de futuris”

Rok Lema
Rok Lema

Konkurs literacki „Fabulae de futuris” (z łac. opowieści o przyszłości) na tekst science fiction ruszył na początku stycznia 2021 – w Roku Stanisława Lema oraz w 20. roku działania Programu „Absolwent UMK”.


Prace konkursowe

Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą (3600 a 9000 znaków ze spacjami) zaliczający się do gatunku fantastyki naukowej (science-fiction), nawiązujący w treści do tematyki badań naukowych prowadzonych obecnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Źródłem wiedzy o prowadzonych badaniach może być portal popularyzujący naukę www.portal.umk.pl, strona uniwersytecka www.umk.pl i strony innych jednostek uniwersyteckich (wydziały, centra badawcze) oraz publikacje naukowców UMK.

Prace konkursowe należy przesłać do 31 marca 2021. Szczegóły w regulaminie.

Uczestnicy konkursu

Konkurs ma charakter otwarty – może wziąć w nim udział każda zainteresowana osoba, jednakże dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK przewidziana jest dodatkowa kategoria z nagrodami „Najlepsza praca absolwencka”.

Jury konkursu

Dariusz Brzostek (fot. A. Romański), Robert Małecki (fot. Ł. Piecyk), Jacek Matulewski (fot. K. Pochylski)

Zgłoszone prace oceni trzyosobowe Jury absolwentów UMK w składzie:

 • Dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny UMK, teoretyk literatury, kulturoznawca, badacz m.in. fantastyki naukowej i twórczości Stanisława Lema, sylwetka naukowa,
 • Robert Małecki, absolwent filozofii UMK, pisarz (kryminał, sensacja, thriller), politolog, dziennikarz, nauczyciel kreatywnego pisania, sylwetka absolwenta,
 • Dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK, Instytut Nauk Technicznych, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, fizyk, informatyk-programista, miłośnik fantastyki naukowej, sylwetka naukowa.

Nagrody

Nagrody główne

Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają pakiety gadżetów UMK, dyplomy, statuetki oraz dodatkowo:

I miejsce

 • bibliofilska edycja nadesłanego tekstu wydana przez UMK
 • wizyta w wybranym laboratorium UMK

II i III miejsce

 • indywidualne konsultacje z wybranym jurorem
 • wizyta w wybranym laboratorium UMK

Wyróżnienia

Autorom pozostałych prac jury może przyznać nieograniczoną liczbę wyróżnień i nagrody:

 • dyplom i pakiet gadżetów uniwersyteckich

W kategorii „Najlepsza praca absolwencka”

Maszynadopisania.pl logo
Sponsor nagrody

Aby wziąć udział w klasyfikacji w zgłoszeniu należy dodatkowo podać swój numer Karty Absolwenta UMK. Nagrody:

 • dostęp do kursu kreatywnego pisania (video)  Maszynydopisania.pl
 • wizyta w wybranym laboratorium UMK
 • pakiet absolwenckich gadżetów uniwersyteckich

Wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu 23 kwietnia 2021 w trakcie Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2021.

Patronat medialny


Nie przegap powiadomień o innych wydarzeniach organizowanych w 2021 roku z okazji 20-lecia Programu “Absolwent UMK”!