Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Wyniki

Z powodu obostrzeń nie możemy zorganizować tradycyjnej uroczystości wręczenia nagród. Nagraliśmy więc film z udziałem jurorów konkursu. Zobaczycie w nim:

  • krótki wykład przewodniczącego Jury prof. Dariusza Brzostka pt. “Czy można przewidzieć przyszłość?“,
  • wyniki konkursu i komentarze Jury na temat zwycięskich prac,
  • tekst zwycięskiej pracy (czytany).

Premiera materiału odbyła się w piątek 16 kwietnia 2021 o godz. 18:00. Film został udostępniony na profilu facebookowym Program “Absolwent UMK”oraz na kanale youtubowym UMK TV.

Do konkursu zgłoszono 91 prac 86 autorów. Wielu z nich odnosiło się w swoich tekstach do badań nad kosmosem. Wśród dziedzin naukowych, do których chętnie sięgali autorzy, znalazły się również: archeologia, kognitywistyka, chemia, fizyka, medycyna i biologia. Nadesłano też opowiadania inspirowane badaniami z zakresu etyki, hydrologii, archeozoologii, paleogenetyki, botaniki farmaceutycznej czy neuroinformatyki.

Laureaci
1. miejsce – Ryszard Fein „Progres widzenia”
2. miejsce – Marek Jaskuła „Nowa Ziemia”
3. miejsce – Jacek Kalinowski „Opad”

Wyróżnieni
Najlepsza praca absolwencka – Maciej Neumann „Nadsprawni”
Najlepsza praca młodzieżowa – Mateusz Bredla „Szybkie błyski Nadziei”
Marlena Siwiak, Marian Siwiak „Instancja ostateczna”
Katarzyna Kamińska „Bezprzytomność”
Hanna Lejer „Burza przychodzi, żeby kelner zmienił pracę”

Fabulae de futuris 2021 najlepsze prace (509 KB)


Wręczenie nagród

Fabulae de futuris. Trzy wizje

26 czerwca 2021 uroczyście wręczyliśmy laureatom statuetki oraz bibliofilskie wydanie nagrodzonych opowiadań “Fabulae de futuris. Trzy wizje”.

W ramach nagrody zwiedziliśmy również Uniwersyteckie Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach pod Toruniem. O badaniach kosmosu i związkach astronomii z filozofią opowiadał profesor UMK dr hab. Andrzej Strobel.

Fotorelacja Anna Bielawiec-Osińska

Wręczenie nagród Fabulae de futuris - Piwnice 26.06.2021