Gagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Wyniki

Z powodu obostrzeń nie możemy zorganizować tradycyjnej uroczystości wręczenia nagród. Nagraliśmy więc film z udziałem jurorów konkursu. Zobaczycie w nim:

  • krótki wykład przewodniczącego Jury prof. Dariusza Brzostka pt. “Czy można przewidzieć przyszłość?“,
  • wyniki konkursu i komentarze Jury na temat zwycięskich prac,
  • tekst zwycięskiej pracy (czytany).

Premiera materiału odbyła się w piątek 16 kwietnia 2021 o godz. 18:00. Film został udostępniony na profilu facebookowym Program “Absolwent UMK”oraz na kanale youtubowym UMK TV.

Do konkursu zgłoszono 91 prac 86 autorów. Wielu z nich odnosiło się w swoich tekstach do badań nad kosmosem. Wśród dziedzin naukowych, do których chętnie sięgali autorzy, znalazły się również: archeologia, kognitywistyka, chemia, fizyka, medycyna i biologia. Nadesłano też opowiadania inspirowane badaniami z zakresu etyki, hydrologii, archeozoologii, paleogenetyki, botaniki farmaceutycznej czy neuroinformatyki.

Laureaci
1. miejsce – Ryszard Fein „Progres widzenia”
2. miejsce – Marek Jaskuła „Nowa Ziemia”
3. miejsce – Jacek Kalinowski „Opad”

Wyróżnieni
Najlepsza praca absolwencka – Maciej Neumann „Nadsprawni”
Najlepsza praca młodzieżowa – Mateusz Bredla „Szybkie błyski Nadziei”
Marlena Siwiak, Marian Siwiak „Instancja ostateczna”
Katarzyna Kamińska „Bezprzytomność”
Hanna Lejer „Burza przychodzi, żeby kelner zmienił pracę”

Fabulae de futuris 2021 najlepsze prace (509 KB)