Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Regulamin

Regulamin konkursu literackiego Fabulae de futuris 2021 (270 KB)

Wymogi formalne

 • Objętość tekstu musi mieścić się między 3600 a 9000 znaków ze spacjami.
 • Przesłana praca powinna zawierać:
  • na początku tekstu: tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu oraz adres pocztowy, nr Karty Absolwenta UMK (jeśli dotyczy),
  • pod tekstem: informacje o badaniach naukowych, do których pojawiły się nawiązania w pracy konkursowej (tytuł badań, autor/jednostka prowadząca badania, źródło informacji o badaniach).
  • Informacje te nie wliczają się do łącznej liczby znaków tekstu konkursowego.
 • Praca powinna być zapisana w formacie edytowalnym (.doc, .docx lub .rtf) oraz do podglądu (.pdf).
 • Nazwa przesyłanych plików musi zawierać dane autora i tytuł pracy (np. Jan Kowalski – Kolonizacja Marsa).

Terminy

 • Prace konkursowe należy przesłać do 31 marca 2021 na adres: konkurs@absolwent.umk.pl, w treści wiadomości wpisując swoje imię i nazwisko z dopiskiem “ Fabulae de futuris”.
 • Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie absolwent.umk.pl nie później niż do dnia 16.04.2021 roku.
 • Wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu 23 kwietnia 2021 w trakcie Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2021. Godzina i dokładne miejsce zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 16 kwietnia 2021 na stronie Organizatora.

Jury

Oceny jakościowej prac dokonuje trzyosobowe jury, złożone z absolwentów UMK:

 • Dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny UMK – przewodniczący jury,
 • Robert Małecki, pisarz – członek jury,
 • Dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK, Instytut Nauk Technicznych, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK – członek jury.

Ocena jakościowa dokonywana jest pod względem:

 • zgodności z gatunkiem fantastyki naukowej,
 • nawiązań do badań naukowych prowadzonych na UMK,
 • poprawności gramatycznej i sprawności językowej,
 • oryginalności, formy przekazu i walorów literackich tekstu.

Nagrody

 • I miejsce – statuetka, dyplom, bibliofilska edycja nadesłanego tekstu wydana przez UMK; wizyta w wybranym laboratorium UMK, pakiet gadżetów UMK;
 • II miejsce – statuetka, dyplom, indywidualne konsultacje z jurorem; wizyta w wybranym laboratorium UMK, pakiet gadżetów UMK;
 • III miejsce – statuetka, dyplom, indywidualne konsultacje z jurorem, wizyta w wybranym laboratorium UMK; mały pakiet gadżetów UMK.

Autorom pozostałych prac jury może przyznać nieograniczoną liczbę wyróżnień.
Autor wyróżnionej pracy otrzyma dyplom oraz pakiet gadżetów uniwersyteckich.

Nagrodę dla zwycięzcy dodatkowej kategorii „Najlepsza praca absolwencka” stanowi dostęp do kursu kreatywnego pisania (video), wizyta w wybranym laboratorium UMK i pakiet absolwenckich gadżetów uniwersyteckich.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.absolwent.umk.pl.

Kontakt

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wszelkie zastrzeżenia lub pytania dotyczące organizacji konkursu, regulaminu lub nagród zgłaszać można pod adresem mailowym konkurs@absolwent.umk.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło „UWAGI”.