KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Duplikat Karty Absolwenta UMK

Aby otrzymać duplikat Karty Absolwenta UMK, należy wypełnić wniosek oraz uiścić opłatę (10 zł).

Wniosek o wystawienie duplikatu Karty Absolwenta UMK (373 KB)

W przypadku składania wniosku o duplikat motywowanego zmianą danych (np. nazwiska) lub wymiany karty wypisywanej ręcznie na nową (z kodem kreskowym) uprzejmie prosimy o załączenie dotychczas używanego egzemplarza Karty Absolwenta UMK.


Składanie dokumentów i odbiór duplikatu

Absolwenci mieszkający w Toruniu lub okolicach

Wniosek można przynieść ze sobą lub wypełnić na miejscu.
Opłatę można uiścić na miejscu (tylko gotówką) albo przedstawić dowód wniesienia opłaty przelewem. Karta jest wystawiana “od ręki”.

Absolwenci spoza Torunia i regionu

Wniosek i dowód wpłaty można przesłać:

Kartę wysyłamy listem poleconym na adres wskazany we wniosku.


Konto do wpłat

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa
43 1160 2202 0000 0000 6090 2062

Wpłata tytułem “Duplikat Karty Absolwenta UMK”.


Galeria zdjęć:

 Karta Absolwenta UMK pl obowiązujące wzory Karty Absolwenta UMK