Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Duplikat Karty Absolwenckiej UMK

Aby otrzymać duplikat Karty Absolwenckiej UMK , należy wypełnić elektroniczny wniosek oraz uiścić opłatę (10 zł).


Odbiór duplikatu

Kartę wystawiamy po otrzymaniu wpłaty.

Absolwenci mieszkający w Toruniu lub okolicach

Na miejscu można uiścić opłatę (kartą płatniczą, blikiem lub telefonem) albo przedstawić dowód wniesienia opłaty przelewem.

Karta jest wystawiana na miejscu “od ręki”.

Absolwenci spoza Torunia i regionu

Kartę wystawiamy po otrzymaniu potwierdzenia zaksięgowania przelewu z Kwestury UMK i wysyłamy listem poleconym na adres wskazany we wniosku.


Konto do wpłat

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa
43 1160 2202 0000 0000 6090 2062

Wpłata tytułem “Duplikat Karty Absolwenckiej UMK”.


Galeria zdjęć:

Karta Absolwenta UMK od 2024 roku - awers Karta Absolwenta UMK od 2024 roku - rewers obowiązujące wzory Karty Absolwenta UMK