KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Duplikat Karty Absolwenta UMK

Aby otrzymać duplikat Karty Absolwenta UMK, należy wypełnić wniosek oraz uiścić opłatę (10 zł).

Wniosek o wystawienie duplikatu Karty Absolwenta UMK (373 KB)

W przypadku składania wniosku o duplikat motywowanego zmianą danych (np. nazwiska) lub wymiany karty wypisywanej ręcznie na nową (z kodem kreskowym) uprzejmie prosimy o załączenie dotychczas używanego egzemplarza Karty Absolwenta UMK.


Składanie dokumentów i odbiór duplikatu

Absolwenci mieszkający w Toruniu lub okolicach

Wniosek można przynieść ze sobą lub wypełnić na miejscu. W czasie epidemii COVID-19 zalecamy wysyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Opłatę można uiścić na miejscu (tylko gotówką) albo przedstawić dowód wniesienia opłaty przelewem. Karta jest wystawiana “od ręki”.

Absolwenci spoza Torunia i regionu

Wniosek i dowód wpłaty można przesłać:

Kartę wysyłamy listem poleconym na adres wskazany we wniosku.


Konto do wpłat

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa
43 1160 2202 0000 0000 6090 2062

Wpłata tytułem “Duplikat Karty Absolwenta UMK”.


Galeria zdjęć:

Karta Absolwenta UMK obowiązujące wzory Karty Absolwenta UMK