KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Program “Absolwent UMK”

Dział Promocji i Informacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Godziny otwarcia

W sprawie wystawienia Karty Absolwenta UMK lub jej duplikatu – zgłoszenia zalecamy przysyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

* dokumenty można zostawić w kancelarii (przy wejściu do budynku rektoratu) z adnotacją “Program Absolwent UMK” – wyślemy ją pocztą lub będzie ją można odebrać innego dnia – informacje o wystawieniu karty i wysyłce/odbiorze prześlemy mailem.

** będzie można zostawić dokumenty lub odebrać wystawioną wcześniej Kartę Absolwenta UMK, ale Karta nie będzie wystawiana na miejscu – wyślemy ją pocztą lub będzie ją można odebrać innego dnia – informacje o wystawieniu karty i wysyłce/odbiorze prześlemy mailem.

Dojazd

Przystanek Aula UMK