KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Towarzyski Turniej Brydżowy Par na UMK

Towarzyski Turniej Brydżowy Par organizowany jest przez Program “Absolwent UMK” przy współpracy z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

Turniej odbywa się dwa razy w roku – w marcu i w listopadzie. Pierwszy turniej odbył się 5 listopada 2011 z inicjatywy Jakuba Wośko, absolwenta informatyki UMK.

Zgłoszenia przyjmowane są parami. Co najmniej jedna osoba z pary musi posiadać Kartę Absolwenta UMK, legitymację studenta UMK lub ucznia Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu.

Sędzią głównym jest Piotr Szubarga, absolwent matematyki UMK wspierany przez syna Pawła Szubargę, absolwenta chemii UMK.