Gagarina 11, 87-100 Toruń, p.3
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
fax: +48 56 611 47 56
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są parami. Co najmniej jedna osoba z pary musi posiadać Kartę Absolwenta UMK, legitymację studenta UMK lub ucznia Liceum Akademickiego w Toruniu.

Aby wziąć udział w turnieju, należy wypełnić zgłoszenie internetowe (do 06.11.2019) i uiścić opłatę wpisową (na miejscu):

  • 20 zł dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK lub legitymacji studenta UMK
  • 25 zł dla pozostałych osób
  • “zniżka ekologiczna” 5 zł dla wszystkich osób, które przyjdą z własnym kubkiem i łyżeczką (w celu ograniczenia zużycia jednorazowych naczyń plastikowych)
  • uczniowie Liceum Akademickiego są zwolnieni z opłat

Formularz zgłoszeniowy