Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są parami. Co najmniej jedna osoba z pary musi posiadać Kartę Absolwencką UMK, legitymację studencką UMK lub legitymację uczniowską Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego UMK w Toruniu.

Aby wziąć udział w turnieju, należy wypełnić zgłoszenie internetowe (do 3 kwietnia 2024) i uiścić opłatę wpisową (na miejscu, płatne kartą):

  • 25 zł dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK lub legitymacji studenta UMK
  • 30 zł dla pozostałych osób
  • “zniżka ekologiczna” 5 zł dla wszystkich osób, które przyjdą z własnym kubkiem i łyżeczką (w celu ograniczenia zużycia jednorazowych naczyń plastikowych)
  • aktualni uczniowie ULO UMK są zwolnieni z opłat

Formularz zgłoszeniowy