Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Przywileje na UMK

Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka główna oraz biblioteki specjalistyczne (przy wydziałach i instytutach UMK)

87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 

www.bu.umk.pl
www.facebook.com/bu.torun

Sekretariat

tel. +48 56 611 44 08, fax +48 56 611 22 43
sekretariat@bu.uni.torun.pl

Wypożyczalnia

tel. +48 56 611 44 18, +48 56 611 22 24
wypozyczalnia@bu.umk.pl

Biblioteka medyczna CM UMK

85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
tel. +48 52 585 3511, fax +48 52 585 3505
sekret.biblio@cm.umk.pl
www.biblio.cm.umk.pl
www.facebook.com/Biblioteka-Medyczna-Collegium-Medicum-UMK


Poradnik

Poradniki na stronie Biblioteki UMK


Przywileje dla absolwentów UMK

Posiadacze karty Absolwenta UMK mają możliwość wypożyczania książek w:


Zasady wypożyczania

Karta biblioteczna

Od 1 października 2022 wypożyczanie książek z bibliotek UMK przez absolwentów UMK jest możliwe tylko za okazaniem Karty Absolwenta UMK. Posiadacze starej Karty Absolwenta UMK (wypisanej ręcznie, bez kodu kreskowego) muszą wymienić ją na nową (duplikat karty Absolwenta UMK, opłata 10 zł).


Aktywacja absolwenckiego konta bibliotecznego

Uwaga! Uruchomienie możliwości wypożyczania do domu wymaga wykonania kilku kroków oraz czasu potrzebnego do migracji danych między różnymi systemami informatycznymi. Prosimy nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

1. Założenie absolwenckiego konta bibliotecznego

Zgłoś chęć korzystania z bibliotek (zgoda na przekazanie Bibliotece UMK danych umożliwiających utworzenie absolwenckiego konta bibliotecznego) i przekaż wymagane dane (PESEL, adres korespondencyjny, telefon).

Możesz to zrobić:

 • w zgłoszeniu do Programu Absolwent UMK (opcja Deklaruję chęć korzystania ze zbiorów Bibliotek UMK),
 • w profilu absolwenckim (po zalogowaniu się przez maila absolwenckiego),
 • wysyłając maila na adres: program@absolwent.umk.pl
  • Tytuł maila: Deklaracja chęci korzystania ze zbiorów bibliotek UMK
  • Treść: podaj swoje imię i nazwisko oraz numer swojej karty Absolwenta UMK

Po założeniu konta bibliotecznego możliwe będzie korzystanie z zasobów elektronicznych oraz czytelni na miejscu.

2. Aktywacja możliwości wypożyczania książek

Aby wypożyczać książki do domu, należy wpłacić zwrotną kaucję w wysokości 50 zł. Wpłaty można dokonać tylko przelewem.

Wypożyczanie w bibliotekach UMK w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa
43 1160 2202 0000 0000 6090 2062
wpłata tytułem: kaucja biblioteczna UMK

Wypożyczanie w Bibliotece Medycznej CM UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
BANK PEKAO S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293
wpłata tytułem: kaucja biblioteczna CM UMK

3. Aktywacja konta w wypożyczalni

Przed pierwszym wypożyczaniem należy udać się do wypożyczalni by:

 • okazać dowód wpłaty kaucji,
 • okazać Kartę Absolwenta UMK.

4. Dane logowania

Logowanie do katalogu bibliotecznego następuje przez Centralny Punkt Logowania UMK za pomocą absolwenckiego konta pocztowego (w domenie @abs.umk.pl). Loginem jest pełny adres mailowy. Hasłem jest hasło do absolwenckiego konta pocztowego.

Po zalogowaniu się na konto biblioteczne w ustawieniach można ustawić adres mailowy, na który będą przychodziły powiadomienia z biblioteki np. o dostępności lub zwrocie książek.


Logowanie do katalogu bibliotecznego

Logowanie do katalogu bibliotecznego następuje przez Centralny Punkt Logowania UMK za pomocą absolwenckiego konta pocztowego (w domenie @abs.umk.pl).

 • Loginem jest pełny absolwencki adres mailowy.
 • Hasłem jest hasło do absolwenckiego konta pocztowego.

W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się mailowo z wypożyczalnią (wypozyczalnia@bu.umk.pl) lub Programem Absolwent UMK (program@absolwent.umk.pl).


Odzyskiwanie danych logowania

W przypadku niepamiętania loginu lub hasła do absolwenckiego konta pocztowego należy skontaktować się z Programem Absolwent UMK (kontakt).


Przedłużenie ważności konta bibliotecznego

W przypadku otrzymania z biblioteki informacji o nieaktywnym/nieważnym koncie bibliotecznym, można przedłużyć ważność konta samodzielnie, mailowo, telefonicznie lub osobiście. Wymaga to zaktualizowana swoich danych w bazie absolwenckiej.

Po zaktualizowaniu/uzupełnieniu danych (samodzielnie lub przez pracownika Programu "Absolwent UMK"), konto biblioteczne zostanie przedłużone podczas najbliższej migracji danych (przesyłanie danych do biblioteki odbywa się kilka razy dziennie).

Samodzielna aktualizacja (rekomendowane)

Należy zalogować się do profilu absolwenta (logowanie przez Centralny Punkt Logowania za pomocą maila absolwenckiego w domenie @abs.umk.pl; załóż absolwenckie konto pocztowe), zaktualizować/uzupełnić dane w zakładce Aktualizacja danych (wymagane: PESEL, adres zamieszkania, telefon) oraz zaznaczyć opcję Chęć korzystania z biblioteki UMK w zakładce Preferencje.

Osobista aktualizacja

Dane można zaktualizować osobiście w siedzibie Programu "Absolwent UMK", okazując dokument tożsamości. Kontakt

Telefoniczna aktualizacja

Dane do aktualizacji można podać ustnie, dzwoniąc na numer 56 611 22 36 z numeru telefonu podanego przy zgłoszeniu się po Kartę Absolwenta lub jej duplikat.

Mailowa aktualizacja

Należy wysłać wiadomość (z adresu mailowego podanego przy zgłoszeniu się po Kartę Absolwenta lub jej duplikat) na adres program@absolwent.umk.pl i podać:

 • w tytule maila: Przedłużenie ważności konta bibliotecznego
 • w treści aktualne dane*:
  • nr Karty Absolwenta UMK
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • adres zamieszkania
  • telefon
  • e-mail absolwencki (załóż szybko i bezpłatnie na stronie: www.absolwent.umk.pl/poczta)

* Bezpiecznym sposobem przekazania danych jest zapisanie ich w pliku PDF zabezpieczonym hasłem. Przykładowa instrukcja zabezpieczania plików hasłem: www.portaldanych.pl/dwie-metody-na-zabezpieczanie-plikow-pdf-haslem. Hasło do otworzenia pliku powinno być przekazane odrębnym kanałem. W związku z tym prosimy przekazać je:

 • SMS-em na tel. 605 032 399, podając swoje imię i nazwisko,
 • lub telefonicznie 56 611 22 36 w godzinach funkcjonowania biura. 

Po zaktualizowaniu danych – wyślemy mailowe potwierdzenie.


Dostęp do zasobów elektronicznych

28.06.2021 udostępniony został nowy katalog, pozwalający na jednoczesne przeglądanie zasobów wszystkich bibliotek UMK kampusu toruńskiego i bydgoskiego, subskrybowanych oraz dostępnych w formule open access zasobów elektronicznych oraz zasobów pozostałych bibliotek polskich systemu Alma i Primo VE, w tym Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej.

Absolwenci mogą korzystać z zasobów elektronicznych subskrybowanych przez UMK jedynie z komputerów pracujących w sieci UMK na terenie kampusu. Nie dotyczy to baz: EMIS, HeinOnline, InCites, ISSN, Lex, Reaxyx, SciVal, do których dostęp możliwy jest tylko dla pracowników i studentów UMK.


Jak uzyskać zwrot kaucji?

Chęć likwidacji konta należy zgłosić w wypożyczalni po zwróceniu wszystkich książek i rozliczeniu ewentualnych kar. Zwrot pieniędzy nastąpi na konto bankowe wskazane na druku otrzymanym w bibliotece potwierdzającym dopełnienie zobowiązań względem biblioteki.

pozostałe wiadomości