KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl
obrazek nr 1

Przywileje na UMK

Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka główna oraz biblioteki specjalistyczne (przy wydziałach i instytutach UMK)

87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 
tel. +48 56 611 44 08
fax +48 56 611 22 43
sekretariat@bu.uni.torun.pl
wypozyczalnia@bu.umk.pl

www.bu.umk.pl
www.facebook.com/bu.torun

Biblioteka medyczna CM UMK

85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
tel. +48 52 585 3511
fax +48 52 585 3505
sekret.biblio@cm.umk.pl
www.biblio.cm.umk.pl
www.facebook.com/Biblioteka-Medyczna-Collegium-Medicum-UMK

Przywileje dla absolwentów UMK

Posiadacze karty Absolwenta UMK mają możliwość wypożyczania książek w:


Karta biblioteczna

Posiadacze nowej karty Absolwenta UMK (z kodem kreskowym) nie muszą wyrabiać karty bibliotecznej. Wystarczy, że aktywują konto w wypożyczalni. Wypożyczanie odbywa się za okazaniem karty Absolwenta UMK.

Posiadacze starej karty Absolwenta UMK (wypisana ręcznie) muszą wymienić starą kartę na nową (duplikat karty Absolwenta UMK, 10 zł).


Zasady wypożyczania

 • Jednocześnie można mieć wypożyczone 3 książki.
 • Książkę można wypożyczyć maksymalnie na 30 dni.
 • Przed pierwszym wypożyczeniem trzeba aktywować konto biblioteczne.

Poradnik

Poradniki na stronie Biblioteki UMK


Aktywacja konta w wypożyczalni

1. Przekazanie danych bibliotece

Zgłoś chęć korzystania z bibliotek (zgoda na przekazanie Bibliotece UMK danych umożliwiających aktywowanie konta w wypożyczalni) w zgłoszeniu do Programu Absolwent UMK (opcja Deklaruję chęć korzystania ze zbiorów Bibliotek UMK; aby móc korzystać z biblioteki przy zgłoszeniu trzeba podać PESEL, telefon i e-mail) lub (jeśli masz już wyrobioną Kartę Absolwenta UMK) wyślij deklarację na adres Programu Absolwent UMK.

 • Adres: program@absolwent.umk.pl
 • Tytuł maila: Deklaracja chęci korzystania ze zbiorów bibliotek UMK
 • Treść: podaj swoje imię i nazwisko oraz numer swojej karty Absolwenta UMK

Książki z Biblioteki Głównej UMK w Toruniu będzie można wypożyczać od dnia wystawienia Karty Absolwenta UMK, ale po godz. 16:00. Książki z Biblioteki Medycznej CM UMK w Bydgoszczy będzie można wypożyczać po 24 godzinach od wystawieniu Karty Absolwenta UMK (czas potrzebny na aktualizację danych między systemami informatycznymi).

2. Wpłata kaucji

Przed aktywacją konta w wypożyczalni należy wpłacić zwrotną kaucję w wysokości 50 zł na konto biblioteki. Wpłaty można dokonać przelewem.

Konto biblioteczne w bibliotekach UMK w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa
43 1160 2202 0000 0000 6090 2062
wpłata tytułem: kaucja biblioteczna UMK

Konto biblioteczne w Bibliotece Medycznej CM UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
BANK PEKAO S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293
wpłata tytułem: kaucja biblioteczna CM UMK

3. Dane logowania

Do logowania do systemu bibliotecznego służyć będzie konto pocztowe w domenie @abs.umk.pl.

4. Aktywacja konta

Przed pierwszym wypożyczaniem należy udać się do wypożyczalni i:

 • okazać dowód wpłaty kaucji,
 • okazać Kartę Absolwenta UMK,
 • wskazać maila absolwenckiego, który będzie powiązany z kontem (służy do logowania).

Logowanie w elektronicznym systemie katalogowym

Do Katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej posiadacze Karty Absolwenta UMK mogą logować się w dwojaki sposób:

 1. na absolwencki adres pocztowy przez Centralny Punkt Logowania UMK – ta forma jest pożądana (załóż bezpłatne konto),
 2. na numer Karty Absolwenta UMK – dotyczy kont bibliotecznych założonych przed 2021 rokiem; loginem jest pełny numer Karty Absolwenta UMK np. 12345/01, a hasłem numer znajdujący się pod kodem kreskowym karty.

W przypadku problemów z logowaniem) należy skontaktować się mailowo z wypożyczalnią (wypozyczalnia@bu.umk.pl).


Jak odzyskać hasło logowania?

W przypadku niepamiętania hasła do katalogu bibliotecznego należy wybrać opcję: Nie znam/pamiętam hasła. W formularzu, który się pojawi, należy ponownie wpisać pełen numer Karty Absolwenta UMK. Wówczas system automatycznie prześle list na korespondencyjny adres e-mail zapisany na koncie bibliotecznym z instrukcją resetu hasła, dzięki której będzie można ustawić nowe hasło logowania. Po tej operacji będzie można zalogować się na swoje konto biblioteczne.


Dostęp do zasobów elektronicznych

28.06.2021 udostępniony został nowy katalog, pozwalający na jednoczesne przeglądanie zasobów wszystkich bibliotek UMK kampusu toruńskiego i bydgoskiego, subskrybowanych oraz dostępnych w formule open access zasobów elektronicznych oraz zasobów pozostałych bibliotek polskich systemu Alma i Primo VE, w tym Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej.

Absolwenci mogą korzystać z zasobów elektronicznych subskrybowanych przez UMK jedynie z komputerów pracujących w sieci  UMK na terenie kampusu! Nie dotyczy to baz:  EMIS, HeinOnline, InCites, ISSN, Lex, Reaxyx, SciVal, do których dostęp możliwy jest tylko dla pracowników i studentów UMK.


Jak uzyskać zwrot kaucji?

Chęć likwidacji konta należy zgłosić w wypożyczalni po zwróceniu wszystkich książek i rozliczeniu ewentualnych kar. Zwrot pieniędzy nastąpi na konto bankowe wskazane na druku otrzymanym w bibliotece potwierdzającym dopełnienie zobowiązań względem biblioteki.

pozostałe wiadomości