KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Najlepsi Absolwenci UMK 2020/2021

Zdjęcie ilustracyjne

Tytuł Najlepszej Absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 przyznano mgr inż. Alicji Tymczewskiej, absolwentce chemii i technologii żywności na Wydziale Chemii UMK. Prezentujemy również sylwetki Najlepszych Absolwentów na poszczególnych Wydziałach.

Sylwetki absolwentów

Najlepsi Absolwenci i Absolwentki na Wydziałach

pozostałe wiadomości