Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Z CM UMK do ŚOZ

Zdjęcie ilustracyjne

Lekarz Maciej Lazarek, absolwent Wydziału Lekarskiego CM UMK, uczestniczył w "Global Health Education Track" jako reprezentant Regionu Europejskiego WHO.

To prestiżowe wydarzenie organizowane jest przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organisation (WHO)) w ramach Światowego Zgromadzenia Zdrowia (World Health Assembly), które odbywa się w Siedzibie Głównej WHO w Genewie. Lek. Macieja Lazarka wyróżniono za liczne osiągnięcia w ramach działalności naukowej, jak również za rozsławianie Uniwersytetu na arenie międzynarodowej podczas Dyplomatorium WL. 

W ramach szeregu paneli i warsztatów prelegenci oraz uczestnicy podkreślali konieczność silniejszego zaangażowania młodego pokolenia w decyzje związane ze zdrowiem. Podczas interdyscyplinarnych dyskusji często poruszano tematykę zdrowia planetarnego oraz przygotowania systemów ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe. W wydarzeniu uczestniczyli młodzi medycy ze wszystkich regionów WHO, liczni oficjele Światowej Organizacji Zdrowia w tym dr Maria Neira - Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WHO czy prof. Sheri Bastien z Departamentu Zdrowia Reprodukcyjnego. Była również możliwość do wymiany doświadczeń z przedstawicielami organizacji związanych z ochroną zdrowia między innymi The Alliance for Health Promotion, Council for International Organizations of Medical Sciences czy World Innovation Summit for Health. 

Światowe Zgromadzenie Zdrowia jest organem decyzyjnym WHO i odbywa się co roku w Genewie w Szwajcarii. Światowa Organizacja Zdrowia jest organem działającym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych koordynującym zagadnienia ochrony zdrowia w systemie Narodów Zjednoczonych.

pozostałe wiadomości