Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Nowy przywilej: WOAK

na zdjęciu nowoczesny budynek
Siedziba WOAKu (4 i 5 piętro) fot. Grzegorz Olkowski

Naszym nowym Partnerem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu – nowoczesne centrum kultury, organizator wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin i adresowanych od odbiorców w różnym wieku. Koordynuje bądź uczestniczy w projektach o zasięgu ogólnopolskim i  międzynarodowym. Jest przyjaznym miejscem, w którym pomoc merytoryczną uzyskać mogą twórcy niezależni i artyści amatorzy.

Oferuje posiadaczom Karty Absolwenckiej UMK:

  • bilety ulgowe na wszystkie wydarzenia, których organizatorem jest WOAK (nie dotyczy imprez organizowanych w WOAK-u przez podmioty zewnętrzne)
  • w przypadku braku biletów ulgowych, specjalne rabaty

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Toruń, ul. Kościuszki 75-77
tel. 56 6522755, tel. / SMS: 603 773 743
woak@woak.pl

wwww.woak.pl
facebook.com/WOAK.torun

pozostałe wiadomości