Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Wspomnienie zmarłych

na zdjęciu zamglona ścieżka
fot. Andrzej Romański

W roku akademickim 2022/2023 społeczność UMK pożegnała na zawsze grono osób związanych ze środowiskiem uniwersyteckim.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Uniwersytet Mikołaja Kopernika pożegnał byłego prorektora UMK i dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Ryszarda Łaszewskiego oraz dwóch laureatów wyróżnienia Convallaria Copernicana: prof. dr. hab. n. med. Waldemara Jędrzejczyka oraz prof. Owena Jay Gingericha. Pożegnaliśmy także pracowników naukowych i dydaktycznych. Odeszli od nas:

 • prof. dr hab. Barbara Chwirot, emerytowana pracowniczka Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, pomysłodawczyni oraz współorganizatorka Białych Niedziel, których celem było wczesne wykrywanie raka skóry;
 • prof. dr hab. Jacek Gzella, emerytowany pracownik Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK oraz były pracownik, dziekan i prodziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK;
 • prof. dr hab. Ryszard Jerzy Marian Kinalski, w latach 1998-2005 kierownik Katedry i Zakładu Neurofizjologii Klinicznej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;
 • prof. dr hab. Zygmunt Kruszelnicki, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Sztuk Pięknych UMK, historyk sztuki i badacz Pomorza;
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, polski historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik UMK w latach 1969-2000;
 • prof. Piotr Malinowski, chemik kwantowy i fizyk teoretyczny związany z UMK od 1973 do 2000 roku;
 • ks. kanonik prof. dr hab. Mirosław Stanisław Mróz, teolog i filozof, były prodziekan Wydziału Teologicznego;
 • prof. dr hab. Anna Barbara Narębska, wieloletnia pracowniczka Wydziału Chemii UMK, profesor chemii fizycznej i fizykochemii polimerów;
 • ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, emerytowany pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego UMK;
 • prof. dr hab. Jan Sziling, emerytowany wykładowca akademicki Wydziału Nauk Historycznych, były prodziekan, badacz historii Polski i historii powszechnej XX wieku;
 • prof. dr hab. Mieczysław Uszyński, wieloletni pracownik Wydziału Farmaceutycznego, twórca i wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Propedeutyki Medycyny;
 • prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski, wieloletni pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych;
 • dr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK, wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Chemii UMK;
 • dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK, polski historyk, pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych, wykładowca akademicki;
 • dr hab. Barbara Książkiewicz, prof. UMK, była prodziekan Wydziału Lekarskiego, wykładowczyni w Collegium Medicum i specjalistka z zakresu neurologii, zawodowo związana także ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza;
 • dr hab. Ewa Kustra, była prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego w latach 2007-2011;
 • dr hab. Tadeusz Marszałek, emerytowany profesor UMK związany z Instytutem Fizyki UMK, prodziekan ds. studenckich na dawnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, były kierownik II Pracowni Fizycznej;
 • dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK, pracownik badawczo-dydaktyczny, geograf i klimatolog w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK;
 • doc. dr Karol Karpiński, wieloletni pracownik Wydziału Chemii, w latach 1975-1981 i 1984-1990 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMK;
 • dr Kazimierz Biliński, wieloletni pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
 • dr Aleksandra Charaszkiewicz-Rozpłoch, wieloletnia pracowniczka Wydziału Chemii (wcześniej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii);
 • dr Wiesław Cyzman, wieloletni pracownik dawnego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska;
 • dr n. med. Tomasz Kornatowski, adiunkt w Katedrze Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK;
 • dr Andrzej Noryśkiewicz, emerytowany pracownik dawnego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi;
 • dr Grzegorz Osiński, fizyk kwantowy, informatyk i kognitywista, były pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • dr Wiesław Radomski, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji UMK, emerytowany wykładowca akademicki;
 • dr Aleksandra Skarbińska, emerytowana pracowniczka Instytutu Matematyki oraz Instytutu Pedagogiki UMK;
 • dr Elżbieta Szczepańska, dawna pracowniczka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 • mgr Łucja Dowgiałło-Wiciun, emerytowana lektorka języka rosyjskiego, pracowniczka Studium Języków Obcych UMK w latach 1963-1993;
 • mgr Teresa Grodzicka emerytowana pracowniczka Pracowni Aparatury Unikalnej w zespole Pracowni Instrumentalnych Analizy Termicznej Wydziału Chemii UMK;
 • mgr Paweł Gurtowski, pracownik Instytutu Archeologii w latach 1987-1992, aktywny działacz sportowy klubu hokejowego i koszykarskiego z Torunia;
 • mgr Stanisław Waszkowski, wieloletni trener lekkoatletyki AZS UMK i starszy wykładowca w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

W minionym roku akademickim odeszli od nas również:

 • mgr inż. Jacek Brukarzewicz, wieloletni pracownik UMK, specjalista w Dziale Zaopatrzenia i Transportu;
 • Andrzej Franciszek Cegielski, pracownik obsługi w latach 1980-2015 na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
 • Jarosław Derks, pracownik obsługi w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w latach 2022-2023;
 • mgr Maciej Mierzejewski, wieloletni pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • mgr Andrzej Petrykowski, w latach 1976-1985 pracownik Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego;
 • Bogumił Bałdowski, wieloletni pracownik Collegium Medicum UMK, rzemieślnik w Dziale Remontów i Inwestycji CM;
 • Andrzej Czapiewski, emerytowany pracownik Działu Inwestycyjnego;
 • Czesława Kołecka, referent na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w latach 1977-1992;
 • Irena Kościelecka, wieloletnia pracowniczka Katedry Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 • Urszula Stefania Politowska, kierowniczka Domu Studenckiego nr 9 w latach 1979-2009;
 • płk Włodzimierz Rudziński, kierownik dawnego Studium Wojskowego na UMK, wieloletni radny miasta Torunia, żołnierz i społecznik;
 • Jan Sadowski, wieloletni pracownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego obiektu przy ul. Lwowskiej 1.

oraz doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK mgr Mateusz Kolankowski i studenci: Karol Krotofil i Damian Pawlewicz.

Msza święta w intencji zmarłych członków społeczności uniwersyteckiej odbędzie się 9 listopada o godz. 19:00 w kościele akademickim pw. Świętego Ducha.

pozostałe wiadomości