Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Konkurs fotograficzny ETNOKLIMATY

na czarno-białym zdjęciu wiejska droga, po której jedzie furmanka załadowana chrustem, w oddali kapliczka
Codzienność fot. Krystian Jaworz

Celem konkursu organizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną.

Program "Absolwent UMK" funduje nagrodę specjalną dla najlepszej fotografii wykonanej przez absolwenta/kę UMK.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 pojedynczych fotografii kolorowych lub czarno-białych. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres promocja@etnomuzeum.pl przesłać zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do 30 września 2023.

Organizatorzy przewidzieli trzy nagrody:

  • nagrodę główną w wysokości 3333 zł, ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • nagrodę rzeczową za drugie miejsce przyzna Muzeum Etnograficzne w Toruniu,
  • nagrodę specjalną ufundował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, którą uhonorowane zostanie najlepsze zdjęcie wykonane przez absolwenta/kę UMK.

Prace zwycięskie i zakwalifikowane przez Jury znajdą się na pokonkursowej wystawie plenerowej przygotowanej przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy: www.etnomuzeum.pl/etnoklimaty

pozostałe wiadomości