Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Wkraczamy w Rok Kopernikański

na grafice podobizna Mikołaja Kopernika oraz napis: 2023 Rok Mikołaja Kopernika

550. rocznicę urodzin swojego patrona Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uczci Światowym Kongresem Kopernikańskim.

Jakkolwiek pojawiają się drobne wątpliwości co do rocznej i dziennej daty urodzin Mikołaja Kopernika, przyjmuje się, że to właśnie w roku 1473 w piątek 19 lutego przyszedł na świat człowiek, który zmienił nasze postrzeganie wszechświata.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 16 listopada 2022 roku, pragnąc upamiętnić znamienitego uczonego, ustanowił rok 2023 – Rokiem Mikołaja Kopernika.

Światowy Kongres Kopernikański potrwa od lutego do września. Jego inauguracja i finał odbędą się w Toruniu.
fot. Andrzej Romański

Cztery instytucje przywiązane do tradycji kopernikańskiej – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – przygotowały na ten rok kilkadziesiąt wydarzeń naukowych i kulturalnych organizowanych pod wspólną nazwą – Światowy Kongres Kopernikański.

Na Światowy Kongres Kopernikański złożą się cztery wielotematyczne wydarzenia naukowe, zorganizowane w okresie luty – wrzesień 2023 w miastach kopernikańskich (w tym dwa – inaugurujące i kończące Kongres – w Toruniu), a także kilkadziesiąt imprez towarzyszących.

Gośćmi wydarzeń będą naukowcy, ludzie kultury i sztuki, przedstawiciele władz. Sporą część zaproszonych stanowią goście z zagranicy, w tym nobliści.

Więcej informacji znaleźć można na portalu informacyjnym UMK.


Informacje o odbywających się w Toruniu wydarzeniach związanych z Mikołajem Kopernikiem, a także o miejscach i obiektach przywołujących pamięć o tym wybitnym astronomie w jego rodzinnym mieście:
– 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika - wydarzenia (Miasto Toruń)
Kopernikański Toruń! (profil FB, Towarzystwo Miłośników Torunia)

 

pozostałe wiadomości