KontaktGagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Nowy przywilej: Kino CAMERIMAGE

na zdjęciu sala kinowa oraz widok siedziby kina (dawny zbór ewangelicki na środku Rynku) widziany w lotu ptaka

Kino CAMERIMAGE, prowadzone przez Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, prezentuje najważniejsze dzieła w historii kina, nowości filmowe, ale także kino ambitne i artystyczne. W kinie organizowane są spotkania z twórcami, przeglądy, retrospektywy twórczości i wydarzenia, które sztukę audiowizualną łączą z innymi środkami artystycznego wyrazu.

Program kina można śledzić na stronie www.kinocamerimage.pl.

Posiadacze Karty Absolwenta UMK mają możliwość zakupu biletów ulgowych.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
Rynek Nowomiejski 28 (dawny zbór ewangelicki na środku Rynku)
87-100 Toruń
tel. +48 723 240 699

office@ecfcamerimage.pl
www.kinocamerimage.pl

pozostałe wiadomości