Kontakt Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Konkurs "Fabulae de futuris" – rozstrzygnięcie

Zdjęcie ilustracyjne
Projekt statuetki: dr Sebastian Mikołajczak, Wydział Sztuk Pięknych UMK fot. Andrzej Romański

Konkurs literacki „Fabulae de futuris” (z łac. opowieści o przyszłości) na tekst science fiction został ogłoszony w 2021 – w Roku Stanisława Lema oraz w 20. roku działania Programu „Absolwent UMK”.

Z powodu obostrzeń nie możemy zorganizować tradycyjnej uroczystości wręczenia nagród. Nagraliśmy więc film z udziałem jurorów konkursu. Zobaczycie w nim:

  • krótki wykład przewodniczącego Jury prof. Dariusza Brzostka pt. "Czy można przewidzieć przyszłość?",
  • wyniki konkursu i komentarze Jury na temat zwycięskich prac,
  • tekst zwycięskiej pracy (czytany).

Premiera materiału odbędzie się w piątek 16 kwietnia 2021 o godz. 18:00. Film zostanie udostępniony na profilu facebookowym Program "Absolwent UMK" oraz na kanale youtubowym UMK TV.

Do konkursu zgłoszono 91 prac 86 autorów. Wielu z nich odnosiło się w swoich tekstach do badań nad kosmosem. Wśród dziedzin naukowych, do których chętnie sięgali autorzy, znalazły się również: archeologia, kognitywistyka, chemia, fizyka, medycyna i biologia. Nadesłano też opowiadania inspirowane badaniami z zakresu etyki, hydrologii, archeozoologii, paleogenetyki, botaniki farmaceutycznej czy neuroinformatyki.

Laureaci
1. miejsce – Ryszard Fein „Progres widzenia”
2. miejsce – Marek Jaskuła „Nowa Ziemia”
3. miejsce – Jacek Kalinowski „Opad”

Wyróżnieni
Najlepsza praca absolwencka – Maciej Neumann „Nadsprawni”
Najlepsza praca młodzieżowa – Mateusz Bredla „Szybkie błyski Nadziei”
Marlena Siwiak, Marian Siwiak „Instancja ostateczna”
Katarzyna Kamińska „Bezprzytomność”
Hanna Lejer „Burza przychodzi, żeby kelner zmienił pracę”


Przedmiotem konkursu „Fabulae de futuris” był tekst pisany prozą zaliczający się do gatunku fantastyki naukowej (science-fiction), nawiązujący w treści do tematyki badań naukowych prowadzonych obecnie na UMK. Źródłem wiedzy o prowadzonych badaniach mógł być portal popularyzujący naukę www.portal.umk.pl, strona uniwersytecka www.umk.pl i strony innych jednostek uniwersyteckich (wydziały, centra badawcze) oraz publikacje naukowców UMK.

pozostałe wiadomości