Karta Absolwenta UMK

Każdy uczestnik Programu "Absolwent UMK" otrzymuje - bezpłatnie
i bezterminowo
- Kartę Absolwenta UMK, która ułatwia mu korzystanie
z licznych przywilejów.

Zgłoszenia

Aby otrzymać Kartę, należy wypełnić, wydrukować i podpisać zgłoszenie absolwenta UMK.

Osoby, które ukończyły studia na UMK przed rokiem 2007, uzyskując tytuł: licencjata, inzyniera, magistra, doktora, lekarza, muszą dołączyć skan lub kserokopię dyplomu, a absolwenci studiów podyplomowych (wszystkie roczniki) – zaświadczenie o ukończeniu tych studiów na UMK.

Status absolwenta UMK potwierdzany jest poprzez elektroniczny Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS). W tym celu niezbędne jest podanie w zgłoszeniu nr PESEL. Osoby, które go nie podadzą – muszą dołączyć kopię dyplomu.

Dokumenty można dostarczyć:

– osobiście

 • w Toruniu
  Dział Promocji i Informacji UMK, rektorat,
  ul. Gagarina 11, p. 3 (parter)
  pn.-pt. w godz. 8:15 – 15:45,
  wtorek w godz. 12:00 – 15:45.
  Kartę wystawiamy na miejscu "od ręki".

Kartę wysyłamy listem poleconym.

– za pośrednictwem upoważnionych osób

Jeśli kartę ma odebrać inna osoba, prosimy uzupełnić na ankiecie zgłoszeniowej adnotację:

"Upoważniam [imię i nazwisko upoważnionej osoby] do odbioru mojej Karty Absolwenta UMK".

– pocztą

 • pocztą tradycyjną na adres: Program Absolwent UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
 • pocztą elektroniczną (skany; najlepiej w jednym pliku PDF) na adres: program@absolwent.umk.pl
 • faksem na numer: (56) 611 47 56

Kartę wysyłamy listem poleconym na adres wskazany w zgłoszeniu. 

Wystawienie i wysyłka karty następuje zazwyczaj w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia. W listopadzie i grudniu, z uwagi na wzmożone zainteresowanie Programem ze strony absolwentów odbierających dyplomy, okres ten może się nieco wydłużyć.

Przyłącz się już dziś!

Zgubiłeś Kartę? Możesz uzyskać duplikat!