Reja 25, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 36
+48 56 611 22 37
e-mail: program@absolwent.umk.pl

Pracownicy Programu Absolwenckiego UMK

Kinga Nemere-Czachowska

tel. + 48 56 611 22 36

program@absolwent.umk.pl oraz kingan@umk.pl

 • koordynatorka Programu Absolwenckiego UMK
 • zawiera umowy z partnerami
 • nawiązuje współpracę z absolwentami zagranicznymi
 • wystawia Karty Absolwenckie UMK
 • organizuje wydarzenia dla absolwentów, w szczególności:
  • wycieczki turystyczne z cyklu “Absolwent z Kulturą”
  • wycieczki rowerowe

Anna Bielawiec-Osińska

tel. + 48 56 611 22 37

program@absolwent.umk.pl oraz  abielawiec@umk.pl

 • administruje stroną internetową oraz mediami społecznościowymi
 • wystawia Karty Absolwenckie UMK
 • przygotowuje relacje fotograficzne z wydarzeń absolwenckich
 • organizuje wydarzenia dla absolwentów, w szczególności:
  • Grawitacja – Dzień Gier Planszowych na UMK
  • konkursy literackie Pióro Metatrona, Fabulae de futuris