Założenia

Celem Studenckiej Ligi Tenisa Stołowego jest popularyzacja gry oraz budowanie więzi wśród mieszkańców domów studenckich.

Uczestnicy

Zawodnikiem Ligi może być studentka lub student (I, II lub III stopnia) zamieszkała/y w toruńskim domu studenckim lub hotelu asystenckim. Liga ma charakter amatorski. Z udziału w zawodach wykluczone są osoby trenujące i grające czynnie w klubach sportowych / sekcjach tenisa stołowego.

Koordynatorzy rozgrywek w akademikach

Aby przygotować rozgrywki w akademikach, potrzebujemy osób na miejscu, które pomogą w koordynacji. Jeśli możesz nam pomóc – zaznacz to w swoim zgłoszeniu. Twoje zadanie będzie polegało na ustaleniu grafiku spotkań zawodników i zbieraniu wyników poszczególnych meczy.

Koordynator nie musi być obecny podczas rozgrywek (nie jest sędzią), uczestnicy będą mu przekazywać wyniki pojedynków na protokołach meczowych. Koordynator może być jednocześnie zawodnikiem.

Rozgrywki

Liga podzielona jest na dwa etapy:

System rozgrywek dopasowany zostanie do ilości zgłoszonych zawodników (rozgrywki w akademikach) i zespołów (turniej finałowy). Wszystkie mecze podczas rozgrywek etapu I i II rozgrywane będą w systemie 3 sety do 11 punktów (nawet przy wyniku 2:0 rozgrywamy ostatni set i spisujemy punkty).

W przypadku akademików, z których zgłosi się mniej niż 3 zawodników, rozgrywki będą łączone z sąsiednimi akademikami.

Rozgrywki w akademikach

Rozgrywki w akademikach rozpoczną się w listopadzie, a zakończą w grudniu. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i harmonogramu rozgrywek będą przekazywane przez organizatorów oraz koordynatorów w poszczególnych akademikach.

Mecze będą rozgrywane w akademikach, a w przypadku domów studenckich nr 1, 3 i 12, które nie posiadają własnych stołów – w sąsiednich akademikach.

Dwóch najlepszych zawodników wyłonionych w rozgrywkach przejdzie do Turnieju finałowego.

Turniej finałowy

Finał odbędzie się w sobotę 21 stycznia 2017 w godz. 10:00 – 14:00 w starej sali gimnastycznej UCS UMK w Toruniu. Podczas turnieju prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa (dla akademików, które mają w finale dwóch zawodników) oraz indywidualna (wszyscy zawodnicy).

W finale zagra 10 osób wyłonionych w rozgrywkach I etapu (po 2 osoby z każdej grupy). Finał będzie rozgrywany w dwóch grupach, a zwycięzcy grup spotkają się w meczu finałowym.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (u dołu strony) do 13 listopada 2016. Opłata wpisowa wynosi 10 zł, należy ją uiścić na konto Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici nr 56 1140 2017 0000 4502 0345 2695, z dopiskiem „tenis stołowy" do 31 października 2016 r. W przypadku odwołania rozgrywek pieniądze zostaną zwrócone, poza tym przypadkiem wpłaty wpisowego nie podlegają zwrotowi.

Nagrody

Rozgrywki w akademikach

Nagrodzone zostaną dwie najlepsze osoby w każdym akademiku/grupie biorącym udział w Lidze. Nagrody:

 • pendrive w kształcie absolwenta 16 GB
 • koszulka UMK
 • prawo do reprezentowania domu studenckiego / hotelu asystenckiego w Turnieju finałowym

Dodatkowe upominki przewidziano dla koordynatorów rozgrywek w akademikach.

Turniej finałowy

 • klasyfikacja indywidualna – gadżety unwersyteckie oraz vouchery sportowe do zrealizowania w sklepie sportowym
  • 1 miejsce – 300 zł
  • 2 miejsce – 200 zł
 • klasyfikacja drużynowa – puchar oraz sprzęt sportowy dla zwycięskiego akademika
  • elektroniczny dart z  zestawem rzutek (wartość ok. 300 zł)

Uwagi końcowe

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu imprezy.

Wyniki Studenckiej Ligi Tenisa Stołowego

Wyniki etapu I

Grupa 1 – nie wyłoniła reprezentantów do etapu II

Grupa 2   

 1. Konrad Budzyński, DS 3, kognitywistyka
 2. Anna Łokietko, DS 3, kognitywistyka

Grupa 3   

 1. Mateusz Narożnik, DS 5, fizyka techniczna
 2. Patryk Bonisławski, DS 6, socjologia

Grupa 4

 1. Daniel Borodeńko, DS 8, turystyka i rekreacja
 2. Michał Józefowicz, DS 7,  administracja

Grupa 5   

 1. Stanisław Juszkiewicz, DS 11, WNEiZ
 2. Bolesław Radko, DS 10, prawo

Wyniki turnieju finałowego

 1. Stanisław Juszkiewicz, DS 11, WNEiZ
 2. Bolesław Radko, DS 10, prawo
 3. Mateusz Narożnik, DS 5, fizyka techniczna
 4. Daniel Borodeńko, DS 8, turystyka i rekreacja
 5. Patryk Bonisławski, DS 6, socjologia
 6. Anna Łokietko, DS 3, kognitywistyka
 7. Mateusz Brzemiński, DS 3, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Nagrodę drużynową otrzymała reprezentacja DS nr 3.

 

Galeria na Flickr (71 zdjęć) fot. Andrzej Romański

Studencka Liga Tenisa Stołowego 2016/2017